Sök
Philips DVDR3300H

Philips DVDR3300H

Alldeles för enkel

2006-04-13

En dvd-inspelare med hårddisk på 80 gb som enligt testarna inte kan speciellt mycket. Hyfsad för nybörjare men inget för vana hemmabioentusiaster.
Testkälla Betyg Kommentar
Hemmabio 31/50 “Tydliga MPEG-artefakter”
What Video 4/5 “More notable for what it omits”
Bild & Ljud Hemma 8/10 “Saknar verkligen en komponentutgång”
Home Cinema Choice 3,5/5 “Not a recorder for a home cinema enthusiast”

Vad tycker testarna?

Testarna kan enas kring att produkten faktiskt är väldigt sparsam på sina funktioner och enkel i sitt användande. Men sparsamheten har sina nackdelar vilket i detta fall tar sig uttryck i att det är väldigt lite som egentligen går att göra. Att inspelningar inte kan göras direkt till dvd och att redigeringsmöjligheterna är väldigt begränsade är två punkter som upprepat ogillas. Inspelningar anses hålla en hyfsad kvalitet i högsta läget och testarna anser enhälligt att det är just det läget användaren ska hålla sig till. Går man ner så blir det snabbt dåligt. Bildens främsta svaghet anses vara problem med att kunna återge fina detaljer. Att komponentutgång saknas blir därför också det en svaghet eftersom just det problemet blir mycket bättre vid progressiv uppspelning. Till sin fördel har produkten att den är relativt billig och det tillsammans med enkelheten gör att flera av testarna rekommenderar den till förstagångsanvändaren.

Hemmabio

“Tydliga MPEG-artefakter”

Hemmabio anser att Philips DVDR3300H inte är speciellt imponerande vare sig funktions- eller kvalitetsmässigt. I ett försök att få till en enkel produkt är alltför mycket satt åt sidan. Den ständiga inspelningen är smidig på så sätt att det är enkelt att gå tillbaka och välja vad som ska sparas, eller för att ta igen det man missat när man kokat kaffet. Men att direktinspelning till skiva är omöjligt är något som ogillas. Inspelningarna blir mediokra. Även med högsta kvalitetsläget så är kodningsartefakter väl tydliga. Vid återgivning av köp-dvd så är produkten likvärdig en budget-dvd. Detaljer framträder inte tillräckligt tydligt, svärtan är okej men djupet i bilden går trots det förlorat. Testaren tittar på ytterligare fem dvd-spelare med inspelningsfunktion och bland dem så är det DVDR3300H som hamnar på sista plats. Bäst i test blir Panasonic DMR-EH60.

Källa: Hemmabio (SE), nr 11 2005

What Video

“More notable for what it omits”

Philips DVDR3300H sidanWhat video skriver att DVDR3300H är en snygg, slimmad dvd-inspelare med hyfsade anslutningsmöjligheter. Med få funktioner så blir det en ganska lättskött apparat med snygga och logiska menyer. Men användandet är inte helt utan förbehåll. Det är alldeles för enkelt att avbryta en inspelning då ingen varning poppar upp. Användaren är väldigt begränsad till vad som går att göra. Att inte kunna nyttja skivors kapacitet maximalt med tidsbestämd kvalitet och att redigeringsmöjligheterna är begränsade till att lägga till eller ta bort kapitelmarkörer, gör att användaren måste vara väldigt noggrann när han eller hon gör sitt val av kvalitetsläge. Inspelningar anses bli klara, färgfulla och med väldigt god kontrast. Men de allra finaste detaljerna störs alltför mycket av brus och blir därmed otydliga. Dessa störningar förekommer även vid uppspelning av förinspelat material, som i övrigt anses hålla en väldigt god kvalitet. För den som vill ha en inspelare som är rak på sak och som inte bryr sig om fiffiga funktioner, kan DVDR3300H vara att överväga. Den som är lite mer kräsen bör dock se sig om efter annat, summerar What Video. 

Källa: What video (GB), nr 303

Bild & Ljud Hemma

“Saknar verkligen en komponentutgång”

Hos Bild & ljud hemma hamnar produkten på tredje plats av fyra testade inspelare. Övriga deltagare är Packard Bell EHR2080, Pioneer DVR-433H och JVC DE-MH200, där den sistnämnda får högst poäng. Produkten anses vara väldigt enkel att sköta och den medföljande fjärrkontrollen upplevs som bekväm i handen. Funktionerna som finns är allmänt bra, men det kan ta en stund att sätta sig in i allt. Inspelningarna är enligt testaren behagliga att se på då komprimeringsstörningarna är väldigt få. Svärtan är dessutom god, ljusare delar av bilden kan upplevas som något färglösa. Det som testaren saknar är en komponentutgång. Som filmvisare är DVDR3300H bra med intensiva vitområden och neutral färgmättnad. Ytterst fina detaljer tenderar att smälta ihop, men sett till priset är det ändå en imponerande prestation menar Bild & Ljud.

Källa: Bild & ljud hemma (SE), mars 2006

Home Cinema Choice

“Not a recorder for a home cinema enthusiast”

Home cinema choice ogillar att det inte går att ändra kvaliteten på gjorda inspelningar innan de förs över till skiva. Ett väldigt begränsat redigeringsläge gör att det inte alltid är lätt att föra över inspelningar till en dvd-skiva. Det finns egentligen inte mycket mer att ta hänsyn till då det knappt finns några fler funktioner, skriver testaren. Inspelningar håller i princip samma kvalitet som ursprungskällan i högsta läget och att gå ner i kvalitetsläge rekommenderas inte då bilden tappar väldigt mycket. Köpta skivor återges bra men även här noteras problem med de finaste detaljerna. Testaren anser inte att detta är en produkt för den som är seriös med sin hemmabio, men att den ändå är relativt stabil och duger gott som ett första köp för den som vill ge sig in på inspelningsbara dvd-spelare.

Källa: Home cinema choice (GB) maj 2006

Cirkapris: 4100 kronor

Produktfakta: Philips DVDR3300H är dvd-inspelare med inbyggd hårddisk på 80 gb vilket räcker till cirka 130 timmar inspelat material. Produkten klarar av att skriva till både dvd-r/-rw och dvd+r/-rw. Det går att spela upp jpeg-bilder och mp3-musik från cd. Ljudmässigt hanteras dolby digital och flerkanals mpeg2. Bland funktionerna märks showview och tv-buffring med möjlighet till paus i tv-sändning. Anslutningar innefattar bland annat antenn, s-video, rgb-scart och i.link. På utgångssidan finns dessutom optisk och koaxial ljudutgång. Måtten är 435(b)x340(d)x65(h) mm och vikten är 4 kg.

Modell: Philips DVDR3300H