Sök

Smartsons användarvillkor

 

Nedan villkor avser dig som är användare och som vill delta som testpilot för Smartson. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Smartson Consumer Services AB (ett företag med org. nr. 556580-0157 och adressen Industrigatan 4 A, 112 46 Stockholm). Vid frågor kan du kontakta oss på: support@smartsontestpilot.zendesk.com

Vänligen se Smartsons personuppgiftspolicy för frågor om behandling av dina personuppgifter som du hittar på adressen: https://smartson.se/personuppgiftspolicy/

Godkännande

När du anmäler dig som testpilot godkänner du Smartsons användarvillkor som framgår av detta dokument. Du bekräftar även att du tagit del av Smartsons personuppgiftspolicy. Om du inte godkänner dessa användarvillkor kan du inte delta som testpilot för Smartson.

Åtaganden och leverans av testprodukt

Som testpilot åtar du dig att följa dessa användarvillkor. Ytterligare villkor som gäller för specifika test kommuniceras alltid på sidan där du anmäler dig för testet. Du måste ta reda på villkoren och följa dessa för att vara testpilot för varje specifikt test.

För olika tester gäller olika förutsättningar för att få ta del av testprodukten. Antingen får du som testpilot produkten kostnadsfritt eller köpa produkten till ett reducerat pris innan testet. Ibland kan du få möjlighet att köpa produkten efter testet och då finns det i regel möjlighet att även returnera produkten om du inte vill behålla den. Ytterligare information om leverans, ångerrätt, reklamationer och annan information som krävs enligt lag finns för varje specifikt test.

Om du som testpilot inte uppfyller ditt åtagande eller genomför testuppdraget kan du komma att krävas på ersättning motsvarande marknadsvärdet för produkten eller att du får returnera produkten i dess fullgoda skick.

Det är inte tillåtet att sälja eller pantsätta produkten inom 12 veckor från och med att du mottagit produkten. Under denna tidsperiod förblir äganderätten hos Smartson eller hos Smartsons uppdragsgivare.

Skatter och avgifter

Du ansvarar själv för eventuella tillkommande skatter för varor och tjänster som erhålls i testsyfte. Information om övriga avgifter kommer framgå i anslutning till varje testuppdrag.

Dela

Som testpilot delar du dina åsikter, erfarenheter och resultat i ord, bild och video under testperioden på Smartsons gemensamma innehållsflöden. Delar av informationen kan vara personlig och som testpilot ger du ditt medgivande till att Smartson och Smartsons uppdragsgivare bearbetar informationen för att användas publikt i marknadsföringssyfte om produkten. Ditt medgivande innebär att du ger Smartson och Smartsons uppdragsgivare rätt att använda informationen och materialet utan några närmare begränsningar.

Ärligt innehåll och ett personligt deltagande

När du deltar som testpilot ska du i din medverkan och i din utvärdering av produkten vara ärlig och inte avsiktligt lämna vilseledande eller felaktiga uppgifter. Det innebär att du ska recensera produkten utifrån din personliga uppfattning samt att dina åsikter kan presenteras med fullständigt för- och efternamn i Smartsons och Smartsons uppdragsgivares kanaler. Det är inte möjligt att delta som testpilot anonymt om det inte särskilt kommunicerats av Smartson vid testets start. Texter, bilder, filmer och åsikter är även tillgängliga under obegränsad tid efter testuppdragets slut.

Som testpilot ska du agera opartiskt och du får inte recensera produkter utifrån direkta eller indirekta instruktioner från någon annan. Det är av stor vikt att Smartson kan lita på att din recension inte påverkats av någon annan än dig själv. Du går även i god för att du inte får någon form av ersättning från Smartsons uppdragsgivare eller dess representanter eller uppdragsgivarens konkurrenter eller representanter.

Upphovsrätter och skyddat material

Som testpilot får du inte lämna något innehåll som är skyddat av någon annans upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell rättighet utan uttryckligt medgivandet från ägaren av sådan immateriell rättighet. Om du namnger eller avbildar andra personer i recensioner eller innehåll måste du inhämta den personens godkännande.

Godkännande av material som laddas upp

Som testpilot ger du ditt tillstånd till att Smartson och Smartsons uppdragsgivare får använda bilder, video och information som du lämnat till Smartson tillsammans med ditt namn och din bild. Denna rätt till användning innefattar marknadsföring såsom publicering på internet samt i annan media och är utan tidsmässig eller geografisk begränsning. Du kan därför inte göra anspråk på eller hävda någon eller några immateriella rättigheter för något av ditt inskickade innehåll.

Smartson eller Smartsons uppdragsgivare har ingen skyldighet att erbjuda dig ersättning för det innehåll du delar. Genom godkännande av dessa villkor accepterar du att denna överenskommelse om ersättning är skälig. Smartson eller Smartsons uppdragsgivare har ingen skyldighet att redigera, ta bort eller modifiera innehåll som du skickat till oss.

Ej lämpligt material

Vi vill påminna dig om att vi håller en god ton gentemot varandra på Smartsons innehållsflöden. Smartson kan när som helst moderera eller justera inlägg eller stänga av användare och radera inlägg om material anses opassande i form av anstötande, kränkande eller rasistiskt innehåll.

Eventuell skada eller hälsopåverkan

Du testar produkten/produkterna som testpilot på eget initiativ och risk. Om det finns säkerhetsinstruktioner för en produkt måste du ta del av informationen och följa den. Smartson har inget produktansvar i förhållande till testade produkter utan sådant ansvar ligger hos Smartsons uppdragsgivare istället.

Ålder

För att delta som testpilot måste du vara minst 18 år gammal.

Ändringar av dessa användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att vidta ändringar av villkoren när och hur vi anser det lämpligt. Ändringarna gäller för varje uppdrag som påbörjas efter att ändringarna har skett. För att hålla dig uppdaterad med våra användarvillkor uppmanar vi dig att besöka Smartsons webbplats.