Sök

Smartsons användarvillkor

 

För hantering kring sekretess, dina uppgifter, cookies, med mera, vänligen se Smartsons personuppgiftspolicy. Du hittar personuppgiftspolicy på adressen: https://smartson.se/personuppgiftspolicy/ 

Nedan villkor avser dig som användare och som vill delta som testpilot via Smartson.

Godkännande

När du anmäler dig som testpilot godkänner du Smartsons användarvillkor och accepterar Smartsons sekretesspolicy.

Det är frivilligt att acceptera Smartsons sekretesspolicy, och att låta Smartson ta del av och hantera dina personliga uppgifter. Väljer du att inte lämna ut uppgifterna till Smartson så har du inte möjlighet att delta som testpilot.

Åtaganden och produkten

Villkoren som gäller i det specifika testet kommuniceras alltid på sidan där du anmäler dig.
För olika tester gäller olika förutsättningar, antingen får du som testpilot produkten kostnadsfritt eller så får du köpa produkten till reducerat pris innan test. Ibland ges möjlighet att köpa produkten efter test och då finns det i regel möjlighet att även returnera produkten om du inte vill behålla den. Du går även i god för att du inte får någon form av ersättning från tillverkaren eller dess representanter, eller å andra sidan tillverkarens konkurrenter eller dess representanter.

Om du som testpilot inte uppfyller ditt åtagande eller genomför uppdraget, kan du komma att krävas på ersättning motsvarande marknadsvärde för produkten eller att du får returnera produkten i dess fullgoda skick. Det är inte tillåtet att sälja eller pantsätta produkten inom 12 veckor från det att du mottagit produkten.

Skatter och avgifter

Testpiloten ansvarar själv för eventuella tillkommande skatter och avgifter för varor och tjänster som erhålls i testsyfte.

Dela

Som testpilot delar du dina åsikter, erfarenheter och resultat i ord, bild och video under testperioden på Smartson gemensamma blogg. Delar av informationen kan vara personlig och som testpilot ger du ditt medgivande till att Smartson och Smartsons uppdragsgivare bearbetar informationen för att användas publikt i marknadsföringssyfte kring produkten.

Ärligt innehåll och ett personligt deltagande

När du deltar som testpilot ska du i din medverkan och i din utvärdering av produkten vara ärlig och inte avsiktligt lämna missledande eller felaktiga uppgifter. Det är inte möjligt att delta som testpilot anonymt om det inte kommunicerats av Smartson vid testets start. Det innebär att du recenserar produkten utifrån din personliga uppfattning samt att dina åsikter kan presenteras med fullständigt för- och efternamn via Smartson och uppdragsgivarens kanaler. Texter, bilder, filmer och åsikter är även tillgängliga under obegränsad tid efter aktivitetens slut.

Upphovsrätter och skyddat material

Du kommer inte att lämna något användargenererat innehåll som är skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till publicering eller annan äganderätt utan det uttryckliga medgivandet från ägaren av denna upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till publicering eller annan äganderätt.

Godkänna användande av material som läggs upp

Som testpilot ger du ditt tillstånd till att Smartson och Smartsons uppdragsgivare har rätt att använda bilder, video och information som du lämnat tillsammans med ditt namn och bild, i marknadsföringssyfte, för publicering på webben och i annan media, nu och i framtiden, så länge någon upphovsrätt existerar. Du avstår från att inte göra anspråk på eller hävda någon eller några upphovsrättigheter för något av det användargenererade materialet.

Smartson eller Smartsons uppdragsgivare har ingen skyldighet att erbjuda dig någon betalning för det innehåll du delar eller möjlighet att redigera, ta bort eller modifiera användargenererat innehåll som skickats till Smartson.

Ej lämpligt material

Vi vill påminna om att vi håller en god ton gentemot varandra på Smartsons blogg. Smartson kan när som helst moderera, justera eller stänga av användare och inlägg om material anses opassande i form av anstötande, kränkande, rasistiskt eller om det råder hets mot folkgrupp.

Eventuell skada eller hälsopåverkan

Du testar produkten/produkterna som testpilot på eget initiativ och risk. Du kommer inte att ställa Smartson eller tillverkaren ansvarig för eventuell påverkan på din hälsa utifrån detta test.

Du är medveten om att det kan finnas riskfaktorer utöver påtalade. Om du känner dig osäker på dina personliga riskfaktorer kommer du att konsultera din läkare. Om du har någon sjukdom eller tar medicin är det ditt ansvar att konsultera din läkare angående potentiell hälsoinverkan och om medverkan är lämplig för dig.

Ålder

Jag bekräftar att jag är minst 18 år gammal, att jag har läst och förstått innebörden av den föregående texten och att jag är kompetent att fullgöra det här avtalet.

Ändringar i våra användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att vidta förändringar när och hur vi anser det lämpligt. För att hålla dig uppdaterad med våra användarvillkor vill vi uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad.