Sök

Personuppgiftspolicy

 

Smartson Consumer Services AB (Smartson), orgnr: 556580-0157, är personuppgiftsansvarig och är ansvarig för att hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy gäller från och med 2018-05-25. Det är frivilligt att acceptera Smartsons personuppgiftspolicy och att låta Smartson ta del av och hantera dina personliga uppgifter. Utan att lämna personliga uppgifter för vidare hantering av Smartson har du inte möjlighet att deltaga som testpilot eller använda vår tjänst fullt ut.

Denna policy gäller oavsett vilken enhet du använder för att få tillgång till vår tjänst. Information vi samlar in är bland annat sådan information du själv väljer att fylla i när du kontaktar oss eller när du väljer att delta i någon av våra aktiviteter eller använder våra tjänster. Vi kan även samla in information som inte beskrivs i denna policy via bland annat ditt samtycke i de specifika fallen.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Regler för hur företag får samla in och hantera personuppgifter regleras från och med den 25 maj 2018 av dataskyddsförordningen, GDPR som är densamma för alla EUs medlemsländer. Syftet med den nya lagen är bland annat främja den fria konkurrensen och att förenkla för företag att expandera inom EU genom att reglerna för hur personuppgifter får samlas in och behandlas kommer att vara densamma i hela EU. Ett viktigt syfte med dataskyddsförordningen är enskildas rätt till skydd av sina personuppgifter. Den nya lagen ställer bland annat hårdare krav på företagen hur insamling och användning av personuppgifter får gå till. Allt är givetvis inte nytt utan mycket av hur man får samla in och använda personuppgifter har redan varit reglerad men det som tillkommit är bland annat att även så kallad ostrukturerad material ingår i kraven på hur man får använda personuppgifter.

Personuppgifter

Denna policy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på samt hur vi utnyttjar och skyddar informationen. Här står även vad du skall göra om du inte önskar att dina personuppgifter sparas i samband med besök på vår webbplats och hur du kan ändra information som du redan har gett oss. Policyn avser endast denna webbplats och inga andra sajter som är länkade till denna webbplats. När du går in på webbplatsen samtycker du till att svensk lag skall vara gällande i alla frågor som kan uppstå avseende denna webbplats användning och innehåll.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar personuppgifter som bland annat namn, e-postadress, postadress, telefon och kön. Vi kan komma att samla in andra uppgifter i de fall det krävs för aktuell kampanj med avseende på produkten och hur testpiloter väljs ut.

Annan information som vi kan inhämta

Vi använder cookies (egna cookies och tredjepart cookies) eller liknande för att samla annan information när du besöker vår webbplats, se http://smartson.se/cookies/.

Så använder vi dina personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss på denna webbplats kommer vi att använda till det syfte som uppgifterna lämnades för, till exempel för att delta i undersökningar eller för att delta som testpilot, för att du ska kunna ta emot och prova produkter och tjänster, eller för att besvara eventuella förfrågningar från dig. Betalningsuppgifter i samband med kampanjer där du genomför ett köp av produkten samlas in för att kunna slutföra köpet. Vi har själva inte tillgång till uppgifter som har med betal- eller kreditkort utan de handhas av externa parter. Vi kan även använda uppgifterna till syfte som anges på den webbplats där du skriver in dina personuppgifter.

Vi kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig.

Vi delar inte personuppgifter vi samlar in med våra kunder eller någon annan tredje part om inte aktiviteten kräver det.
Smartson kan samarbeta med tredjepartsleverantörer för att utföra uppgifter för Smartsons räkning t ex för att tillhandahålla IT-tjänster, administrera och analysera information. Detta kan innebära att leverantörer både inom EU/EES och utanför EU/EES får tillgång till dina personuppgifter. Dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner och dessa leverantörer har ingen rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som behövs för att du ska kunna använda vår tjänst.

Vi ber er notera att i det fall vi av myndighet och enligt lag eller i kraft av husrannsakningsorder, åläggande, domstolsbeslut eller liknande uppmanas att lämna ut era personuppgifter, kommer vi att göra det.

Ändamål och stöd för behandlingen

Vi kan behandla dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Detta gäller bland annat vårt intresse att tillhandahålla dig en tjänst, marknadsföra våra produkter och tjänster och att förbättra och utveckla vår tjänst. Smartson kan även behandla personuppgifter du lämnat med stöd av uttryckligt samtycke för att till exempel kunna göra urval vid ansökan om att vara med i en aktivitet, för att kunna kontakta dig vid supportärenden och för att kunna föra över dina personuppgifter till tredje part, exempelvis en distributionspartner för att kunna leverera produkt till dig.

Samtycke gäller också att Smartson kan komma att använda din profil för att bygga upp relevanta intressegrupper för marknadsföringsändamål, kommunicera med dig i sociala nätverk där dina personuppgifter används för att interagera med funktioner i tredje parts sociala nätverk. Du kan ta reda på mer om de funktionerna och vilka profiluppgifter vi kan få om dig samt hur du går tillväga för att undvika utlämnande av uppgifterna genom att läsa igenom respektive sociala nätverkets integritetspolicy.

I likhet med tidigare har du rätt att avsäga dig våra nyhetsbrev och annan information från oss. Du har rätt att göra invändning mot de fall där vi grundar vår behandling på en intresseavvägning. Du har även rätt att återkalla samtycke och du har rätt till så kallad dataportabilitet och även rätt att i vissa fall att få din data raderad.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du prenumererar på våra tjänster sparar vi en del av dina personuppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas under en längre tid.

Datasäkerhet

Vi vidtar relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen informationsöverföring på internet är 100 % säker. Vi eftersträvar kontinuerligt att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

Ändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att vidta förändringar i eller avlägsna denna sekretesspolicy när och hur vi anser det lämpligt. Vi äger rätt att lägga in en ny policy på denna sida och vi vill uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad.

Kontakt

Vi värnar om att skydda din personliga integritet på denna webbplats. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, kommentarer eller är osäker på något avseende denna policy. Det gäller även för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

Våra kontaktuppgifter: Smartson Consumer Services AB, Industrigatan 4A, 112 26 Stockholm, eller e-post support@smartsontestpilot.zendesk.com eller ring på 08-545 201 60. Du kan alltid begära kopia på den information vi har om dig.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Smartson är ett oberoende privatägt media- och testbolag som funnits sedan 1999.