Sekretesspolicy

 

Denna hemsida administreras av eller på Smartson Consumer Services ABs vägnar (”Smartson”). Sekretesspolicyn uppdaterades senast den 2013-08-29. Smartson Consumer Services AB är ansvarig för hantering av data och dina personliga uppgifter. Adress: Smartson Consumer Services AB, Industrigatan 4A, 112 46 Stockholm, Sverige.

Det är frivilligt att acceptera Smartsons sekretesspolicy och att låta Smartson ta del av och hantera dina personliga uppgifter. Utan att lämna personliga uppgifter för vidare hantering av Smartson har du inte möjlighet att deltaga som testpilot.

Personuppgiftslagen (PuL)

Vi åtar oss att skydda dina personliga uppgifter och följer personuppgiftslagen (PL) och därmed sammanhängande lagstiftning. (Se Personuppgiftslag (1998:204), http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:204 )

Personuppgifter

Vår sekretesspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på sajten samt hur vi utnyttjar och skyddar informationen. Här står även vad du skall göra om du inte önskar att dina personuppgifter sparas i samband med besök på vår hemsida och hur du kan ändra information som du redan har gett oss. Policyn avser endast denna hemsida och inga andra sajter som är länkade till denna hemsida. När du går in på hemsidan samtycker du till att svensk lag skall vara gällande i alla frågor som kan uppstå avseende denna hemsidas användning och innehåll.

Så använder vi dina uppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss på denna hemsida kommer vi att använda till det syfte som uppgifterna lämnades, till exempel för att delta i undersökningar eller för att delta som Testpilot, för att du ska kunna ta emot och prova produkter och tjänster, eller för att besvara förfrågan från dig. Om inget annat anges på sajten i fråga eller du inte meddelar oss annat, kan vi använda dina personuppgifter (ihop med annan information som vi har eller införskaffar) till att skicka information och/eller erbjudanden om våra varor och/eller tjänster till dig (som vi tror kan vara av intresse för dig).

Vi kan även använda uppgifterna till syfte som anges på den hemsida där du skriver in dina personuppgifter - om du inte meddelar att du ej önskar detta.

Vi kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan.

Vi kan tidvis använda tjänster, exempelvis distribution, utskick och lagring från tredje man till att administrera eller analysera information, även personuppgifter, som vi inhämtar på våra sajter.

Smartson samarbetar med nedan tredjepartsleverantörer:
- Wufoo, Survey Monkey Inc, Palo Alto, CA, USA (Privacy Policy: http://www.wufoo.com/privacy/ )
- LAN Team Consulting AB, Stockholm.
- Google (https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/ )

Vi ber er notera att i det fall vi av myndighet och enligt lag eller i kraft av husrannsakningsorder, åläggande, domstolsbeslut eller liknande uppmanas att lämna ut era personuppgifter, kommer vi att göra det.

Annan information som vi kan inhämta

Vi använder cookies (egna cookies och tredjepart cookies) eller liknande för att samla annan information när du besöker vår hemsida, bland annat vilka delar av sajten du besöker och vilka tjänster du utnyttjar där.

Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när cookies skickas (i bruksanvisningen till ditt datasystem bör finnas en vägledning om hur du gör). Om man avvisar cookies kan resultatet bli att man inte kommer in på vissa delar av sajten och att man inte erhåller personlig information.

Vi använder statistik på hemsidan för att se hur du använder sajten och för att kunna analysera - anonymt och totalt sett - hur sidan används. Information om din dator, bland annat IP-adress, vilken typ av webbläsare och operativsystem du använder kan också inhämtas och registreras tillsammans med dina personuppgifter.

På Smartsons webbplats används cookies för sessionsinformation och annonsvisningar. Tredjepartscookies från externa tjänster används för sessionsinformation (Shoutlet) och formulär (WuFoo), för sociala pluginer (Facebook, Google, Twitter, Instagram och AddThis), för att identifiera användaren i supporthantering (Zendesk) samt för bloggplattformar som används av testpiloter (Tumblr, ShortStack och SocialGO).

Datasäkerhet

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen informationsöverföring på internet är 100 % säker. Vi eftersträvar kontinuerligt att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

Ändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att vidta förändringar i eller avlägsna denna sekretesspolicy när och hur vi anser det lämpligt. Vi äger rätt att lägga in en ny policy på denna sida och vi vill uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad.

Kontakt

Kontakta oss på Smartson Consumer Services AB, Industrigatan 4A, 112 26 Stockholm, eller e-post content@smartson.se eller ring på 08-545 201 60. Om du har kommentarer eller frågor kring denna sekretesspolicy, eller för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

Du kan alltid begära kopia på den information vi har om dig.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillmötesgå önskemål enligt ovan.

Vi värnar om att skydda din personliga integritet på denna hemsida. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, kommentarer eller är osäker på något avseende denna sekretesspolicy.

Smartson är ett oberoende privatägt media- och testbolag som funnits sedan 1999.