Sök
Test - Husqvarna automower

Test - Husqvarna automower

Installation av Husqvarna automower

2011-06-10

De har funnits på marknaden sedan mitten av 90-talet, men det är först under de senaste åren som försäljningen tagit fart. Smartson har testat hur svårt det är att installera en robotgräsklippare från Husqvarna.

Intresset för robotgräsklippare är stort och enligt Husqvarnas IR-chef Tobias Norrby säljer deras modeller ”kanonbra”. Investeringen är relativt dyr. Husqvarna har sex modeller att välja mellan beroende på tomtstorlek och de kostar från 12000 upp till 41500 kronor. Förutom inköpskostnaden så kanske potentiella köpare även drar sig för arbetet med att installera dem. Smartson har testat momenten och konstaterar att det är lekande lätt.

Förberedelser
I köpet av robotgräsklippare medföljer det som behövs för att installera den. Det är mätsticka, gränskabel, märlor, kontaktdon och skarvdon. Till laddstationen medföljer transformator och skruvar för fastsättning av laddstationen i marken.

Innan du bestämmer dig för vilken modell du skall köpa så bör du analysera din tomt och dess förutsättningar. Laddstationen skall helst placeras i skuggan och behöver anslutning till vägguttag. Transformatorns kabel är olika lång beroende på modell, men mellan 10-20 meters flexbilitet finns för avstånd till vägguttaget.

Om tomten till exempel har smala och långa passager mellan olika klippområden kan detta ställa till problem för klipparen då den väljer en slumpmässig rutt för sin förflyttning. Om det finns möjlighet är ett tips att leta efter en manual på nätet redan innan köp så har du gott om tid att planera din installation.

Gränskabel med kabelnedläggare
För att förenkla nedläggningen av gränskabel finns det speciella maskiner i storlek som en gräsklippare/jordfräs som trycker ned kabeln i marken. Maskinen ryms i lastutrymmet på en kombi men det behövs två personer för att orka lyfta i och ur den. Själva nedläggningen kan göras av en person. Smartson lånade kabelnedläggaren från Carlsönerna i Stockholm.
kabelnedläggare
Att lägga ned kabeln med maskinen tog cirka en halvtimme för en tomtstorlek på drygt 500 kvm. Maskinen ställs in på önskat djup vilket kan vara 2-5 centimeter, eller djupare beroende på vald modell av automover. Sedan är det bara att navigera runt i tomten där yttre gränsen skall vara för klipparen. Starta nedläggningen vid laddstationen och behåll en meter extra kabel både vid start och slut som marginal för inkopplingen till laddstationen.

Robotgräsklipparen stoppar själv för träd, blomkrukor med mera. Gränskabeln är till för att rama in klippytan mot ytterkanter som häckar, husvägg, murar, kantsten och grusgångar. Dessutom används gränskabeln som hjälp för robotgräsklipparen att navigera tillbaka till laddstationen.
husqvarna-bild3
Om marken är hårt på sina ställen så att kabeln inte kommer ned ordentligt i marken så används märlor så att kabeln hålls på plats och inte riskeras att kapas under klippning.

Inkoppling
Om den medföljande kabeln inte räcker till går det att skarva med mer kabel. Ett tips är att mäta upp gränsen innan du lånar hem kabelnedläggaren så slipper du under nedläggning åka för köpa mer kabel. Detta hände oss, med fyrtio meter kvar till slut. Använd de medföljande skarvdonen som är speciellt framtagna för denna kabeldimension samt är korrekt fuktskyddade.
husqvarna-bild1
När gränskabeln är nedlagd så trycks två kontaktdon fast på respektive ände och kopplas in på laddstationen. Efter några timmar är robotgräsklipparen laddad och det är bara att börja programmera den efter önskemål. Du väljer bland annat egen pinkod som stöldskydd samt hur ofta du vill gräsklipparen skall vara aktiv och till viss del dess rörelsemönster.

Din tomts utformning och maskinens specifikation avgör om du bör lägga ut en guidekabel. Det är samma sorts kabel som gränskabeln men med funktionen att hjälpa gräsklipparen att snabbare hitta tillbaka till laddstationen. Hur den bäst skall placeras framgår av robotgräsklipparens bruksanvisning.
husqvarna-bild4
Slutsats
Själva installationen av en robotgräsklippare var överraskande enkelt. Förutsättningen är förstås att du använder dig av kabelnedläggaren som är ovärderlig hjälp för att trycka ned kabeln i jorden, samt att du får hjälp med att lyfta i och ur kabelnedläggaren från bilen. På bara några få timmar var hela installationen klar och klipparen redo att börja arbeta.

Så gjorde vi
Vi har testat att lägga gränskabel och installera laddstation på en villatomt med flera olika hinder som stenläggning, träd, sandlåda, rabatter. För detta har vi lånat en kabelnedläggare från Carlsönerna i Stockholm.

Husqvarna Automover
Pris: Från 12000 kronor
Klippkapacitet: Från 500 kvm
www.husqvarna.com/se/
www.carlsonerna.se