Sök
Test – 9 kompostkvarnar

Test – 9 kompostkvarnar

Hackat eller malet? Välj rätt kompostkvarn i höst

2009-10-07

En kompostkvarn reducerar kvistar, mindre grenar och annat trädgårdsavfall till flis eller kross och är ett effektivt hjälpmedel för alla som har en tomt med fruktträd och bärbuskar, prydnadsträd eller häckar.

Modell Betyg Pris Kommentar
Flymo Pac-a-shredder 21/25 3500 Bäst i test
Viking GE150 21/25 3700 Bäst kapacitet
Viking GE35L 19/25 6000 Tyst och stark
Stiga Bio Power 18/25 1550 Bästa budgetval
Black & Decker GS2400 17/25 3000 Kompakt format
ALKO Avantec 2500 17/25 2200 Bra prestation
ALKO Silentec 5000 16/25 4000 Bra reglage
Bosch AXT Rapid 2000 15/25 2200 Väger för lätt
Stiga Bio Quiet 2100 12/25 2100 Håller inte måttet

Sammanfattning

Även på en mindre tomt kan det bli mycket att ta rätt på efter vårens och höstens beskärning.
Här testar vi kompostkvarnar i olika prisklasser och utföranden, samtliga med elmotor på 2-2,5 kW. De kan kopplas till ett vanligt eluttag med 10 ampere säkring, helst med jordfelsbrytare. Det finns kraftigare maskiner som klarar grövre grenar, men dessa förbrukar mer el och kräver trefas-anslutning. Kapaciteten varierar mellan de testade modellerna, de flesta klarar inte grenar över 25-30 mm även om tillverkaren anger större maxdiameter. Å andra sidan finns maskiner som faktiskt klarar mer än de lovar. Flymo Pac-a-shredder är både stark och genomtänkt. Viking GE150 har å andra sidan bäst kapacitet. Dessa två modeller får högst betyg, medan Stiga Biopower utses till bästa budgetköp. Vikings modeller levereras monterade till skillnad mot övriga testade modeller.

Inledning

Håll rent och snyggt
En liten ansamling med klippta grenar växer snart till en stor hög, som antingen måste eldas eller köras i omgångar till närmaste avfallsstation. Men att elda grenar låter sig inte alltid göras och att köra fram och tillbaka med bil och släp till tippen är varken särskilt tids- eller klimatsmart. Med kompostkvarnen kan du istället ta reda på avfallet direkt vid beskärningen. Ju färskare och mjukare kvistar som körs i kvarnen, desto bättre. Materialet komposteras eller används som marktäckning, beroende på vilken typ av kompostkvarn du använder. Knivkvarnen producerar finfördelat flis som lämpar sig bra för marktäckning. Valskvarnen krossar grenar och annat avfall till ojämna bitar och det blir inte lika snyggt som från knivkvarnen, men det fungerar bättre att kompostera. Johan Stoor på Bauhaus i Botkyrka tipsar om att använda finfördelat flis som halkskydd på vintern. Ett ekologiskt och trevligt alternativ till salt eller sand.

Expertens köptips
Mia Brodin på Carlsönerna har hjälpt både proffs och konsumenter att hitta rätt kompostkvarn. Hon brukar ställa följande frågor för att valet ska bli lättare:

  • Hur mycket grenar och annat material ska malas?
  • Hur tjocka grenar gäller det? Gamla eller färska grenar?
  • Är restmaterialet till kompostering eller marktäckning?
  • Hur stor är din tomt?
  • Hur viktigt är arbetsljud, ergonomi och format?

Tänk på att en eldriven kompostkvarn kräver gummiklädd utomhussladd som inte får vara för lång. Att kompostera grenar och annat avfall möjliggör att allt som produceras i trädgården kan ingå i kretsloppet genom att tillföras jorden. Det är klimatsmart, avslutar Mia Brodin.

Så fungerar kompostkvarnen
Det finns två huvudtyper av kompostkvarnar: Valskvarn och knivkvarn. Den förstnämnda består av en metallcylinder som trycker sönder grenarna mot ett mothåll. Knivkvarnen arbetar med en knivskiva som snurrar i mycket hög hastighet och klipper av grenarna på längden i små bitar. Med en knivkvarn skärs grenarna tvärs igenom fiberriktningen och materialet blir då bäst för marktäckning. Valskvarnen pressar snarare sönder grenarna och materialet lämpar sig väl för komposten och för att luckra ner i rabatten. De flesta kompostkvarnar för privatbruk är eldrivna, men det finns även bensindrivna modeller.

Valskvarn (malande)
+
Tyst och lugn
Underhållsfri
Självmatande
-
Svårt med knotiga grenar
Dyrare i inköp än knivkvarn
Utloppet måste rensas

Knivkvarn (skärande)
+
Effektiv och snabb
Finfördelat flis
Grenar fastnar inte så lätt
-
Knivar ska slipas/bytas
Måste matas aktivt
Mycket hög ljudnivå

Så gjorde vi

Samtliga kvarnar har testats med relativt nyklippta grenar i olika dimensioner och av olika trädslag. Däribland alm, ask och lönn, björk, snöbär, jasmin, äpple och syrén. Testet utfördes vintertid. Maxbetyget är 25 poäng.

Flymo Pac-a-shredder - Smart konstruktion

Typ av kvarn: Valsbetyg
Effekt: 2,2 kw
Maxdiameter: 35 mm
Vikt: 34 kg

Omdöme: Flymos röda maskin har en platsbesparande och praktisk konstruktion. Motor och malverk viks enkelt ner i den medföljande plastbaljan efter att man först tömt denna från flisat material. Den ihopfällda enheten tar liten plats men blir tung att lyfta. Maskinen håller hög kvalitet och arbetar lugnt utan att backa för lite grövre material. En säkerhetsdetalj är att kvarnen inte startar om plastlådan inte sitter ordentligt på plats. Priset känns motiverat men monteringen är något omständlig.
Cirkapris: 3500 kronor

Viking GE150 - Bäst kapacitet
betyg
Typ av kvarn: Kniv
Effekt: 2,5 kw
Maxdiameter: 35 mm
Vikt: 24 kg

Omdöme: Testets största maskin med klart bäst kapacitet. De roterande knivarna finfördelar materialet med våldsam kraft. Vita och gröna GE150 backar inte för något, men måste matas aktivt och liksom övriga knivkvarnar är den stressande att arbeta med. Maxdiametern är ganska blygsamt angiven då även grövre (färska) grenar enkelt mals ner till finfördelat flis. Viking GE150 får betraktas som prisvärd för den som har höga krav på kapacitet. Här är det användaren och inte maskinen som sätter gränserna. Levereras monterad.
Cirkapris: 3700 kronor

Viking GE35L - Tyst och stark
betyg
Typ av kvarn: Vals
Effekt: 2,3 kw
Maxdiameter: 36 mm
Vikt: 26 kg

Omdöme:
Tyst och lugn valskvarn i vitt och grönt, framtagen för att hålla särskilt låg ljudnivå. Självmatande, men klarar inte särskilt grova eller knotiga grenar. Det kan vara något svårt att få loss en fastnad gren. Maskinen har bra strömbrytarvred och i övrigt god ergonomi. Formatet är smidigt, kvalitetsintrycket högt och arbetsljudet är lågt. Samtidigt är priset mycket högt. Skillnaden mot billigare valskvarnar som är nästan lika tysta och lika starka gör inte att priset känns helt motiverat. Levereras monterad.
Cirkapris: 6000 kronor

Stiga Bio Power - Bästa budgetköp

Typ av kvarn: Kniv betyg
Effekt: 2,1 kw
Maxdiameter: 40 mm
Vikt: 19 kg

Omdöme:
Liten och smidig budgetmodell i gult och grått. De roterande knivarna stannar fort vid avstängning vilket är bra ur säkerhetssynpunkt. Livlig och våldsam under drift, måste matas kontinuerligt. Finfördelat flis i jämn storlek. Klarar inte särskilt grova grenar. Kvarnen omsluts av ett hölje i plast som lätt spricker i kallt väder. Lågt pris och bra format gör detta till ett utmärkt köp för den som inte har alltför stora volymer att mala och/eller höga krav på prestation. Enkel montering.
Cirkapris: 1550 kronor

Black & Decker GS2400 - Kompakt formatbetyg

Typ av kvarn: Vals
Effekt: 2400 watt
Maxdiameter: 40 mm
Vikt: 26 kg

Omdöme:
Stark, ganska tyst valskvarn i rött och svart som är både tung och stabil. Halvhögt motorljud och mer eller mindre självmatande kvarn med tydliga (om än små) reglage. Istället för inkapslad elanslutning finns en löst hängade kabel på cirka 60 cm som underlättar inkoppling av skarvkabel. Monteringen är något omständlig. Priset är i medelklass, ungefär som kapaciteten. Sticker inte ut på något vis, men gör jobbet utan krusiduller.
Cirkapris: 3000 kronor

ALKO Avantec 2500 - Bra prestation

betygTyp av kvarn: Kniv 
Effekt: 2,5 kw
Maxdiameter: 45 mm
Vikt: 20 kg

Omdöme:
Stark och våldsam knivkvarn i rött och svart, som framställer finfördelat flis. Maskinen har godkänd ergonomi och tydlig strömbrytare, monteringen är omständlig men normalt köps maskinen monterad och klar. Den presterar bra och har ett arbetsljud i nivå med konkurrenterna. Alltför hårda grenar kan emellertid fastna i kvarnen och orsaka stopp. Priset är inte alltför högt och det är en prisvärd modell för dig som kräver lite mer än det allra enklaste som kompostkvarn.
Cirkapris: 2200 kronor

ALKO Silentec 5000 - Bra reglage
betyg
Typ av kvarn: Vals
Effekt: 2,5 kw
Maxdiameter: 40 mm
Vikt: 25 kg

Omdöme: Kompakt men tung valskvarn i rött och svart med rejält draghandtag. Klarar inte så grova grenar, men samtidigt är det lätt att backa valsen om materialet fastnar. I manualen står att maskinen i början har ett ”klickljud” som i realiteten framstår som en ljudlig smäll varje gång valsen snurrar ett varv. Annars en ganska tyst maskin med extra poäng för hög säkerhet, då strömbrytaren sitter lätt åtkomlig upptill på kåpan. Priset är något i överkant med tanke på att kapaciteten inte är den bästa. Monteringen går relativt smidigt.
Cirkapris: 4000 kronor

Bosch AXT Rapid 2000 - Väger för lättbetyg

Typ av kvarn: Kniv
Effekt: 2,0 kw
Maxdiameter: 35 mm
Vikt: 11 kg

Omdöme: En mycket lätt och smidig maskin i grön färg med ett bra inkast som även passar lite yvigare grenar. Kapaciteten är begränsad vad gäller diametern på grenarna. Å andra sidan jobbar den snabbt och det är lätt att mata kvarnen med grenar. Tyvärr låter det mycket från knivarna så detta är inte en maskin som grannarna kommer att gilla. Arbetshöjden är bra men den låga vikten gör att maskinen inte står särskilt stadigt på marken. Fördelen är att den är lätt att plocka undan efter användning. Enkel montering.
Cirkapris: 2200 kronor

Stiga Bio Quiet - Håller inte måttet
betyg
Typ av kvarn: Vals
Effekt: 2,1 kw
Maxdiameter: 40 mm
Vikt: 23 kg

Omdöme: Valskvarn i gult och grått med lågt ljud och ganska långsam drift. Självmatande, men lite grövre grenar fastnar ofta, och särskilt då valsen är inställd på finfördelat material. Maskinen är för låg för att kunna förflyttas bekvämt av en medellång person som måste böja på ryggen. Inkastet är placerat långt från strömbrytarna det är svårt att hitta en vettig arbetsställning. Låg kapacitet och dålig ergonomi drar ner helhetsintrycket på denna kvarn som annars har ett lågt pris.
Cirkapris: 2100 kronor