Sök

Köpguide Elsåg - Sticksåg, kapsåg, cirkelsåg

2008-04-11

Det finns numera gott om elektriska sågar som komplement till den manuella fogsvansen. Sticksåg, kapsåg och cirkelsågen är några exempel.

Sticksåg
Sticksågen är lite av ett universalverktyg som fungerar både till kapning och figursågning. Om maskinen har steglös hastighetsreglering är det lättare att såga i olika material. Trä som är ett mjukare material skall sågas med hög hastighet medan hårda som tex plast skall sågas med låg hastighet. Förutom att bladet rör sig upp och ned kan vissa modeller även ha pendelrörelse som gör att det går fortare att såga längs träfibrerna och du behöver inte trycka så hårt framåt. Man vill dock gärna kunna byta blad för olika ändamål och då är det bekvämt om maskinen har snabbfäste.

Kolla vilket fäste du har på maskinen innan du köper extra blad, av typen U-fäste eller T-fäste. Ju fler tänder på bladet, desto finare sågsnitt. Smalare blad passar för figursågning medan bredare blad passar för rak kapning. Det finns sågblad för kapning underifrån eller från ovansidan, vissa blad är också anpassade för snygga snitt i första hand, s k clean cut.

Cirkelsåg
Vill man kapa eller såga grövre och/eller längre dimensioner är cirkelsågen bästa valet. Den är också bra ifall du behöver klyva en bräda på längden i syfte att få en smalare bräda. Sågklingan är en rund skiva direkt monterad på motorns drivande axel. Denna konstruktion gör det svårt att få svängda linjer, då är det bättre att använda en sticksåg till dessa tillfällen. Cirkelsågen kan vara handhållen eller fast undermonterad i en bänk. Sågdjupet kan vara olika mellan modeller, och även möjligheten att vinkla 45 grader det går även att minska sågdjupet för att kunna såga grunda spår.

Kap- och gersågen
Detta är en cirkelsåg monterad på en rörlig arm som dels underlättar att kapa bredare dimensioner och dels att gersåga i upp till 45 grader eller mer. En klinga med få, stora tänder sågar snabbt men grovt. Flera mindre tänder ger snyggare snitt och är bättre vid kapning av lister, spånskivor och plywood. Klinga i hårdmetall har lång livslängd för flitigt utnyttjande, även om standardklingan som följer med billigare cirkelsågar räcker för vanliga behov.