Sök

Grilla vackert!

2006-05-24

Trots alla moderna el- och gasolgrillar grillar de flesta fortfarande med kolgrill. På köpet får man den speciella grillsmaken. Här testar vi tio påsar kol och briketter.

Modell Betyg Pris Kommentar
Scandy kol 9/15 25 Stora bitar
Skogens kol 11,5/15 35 Sprätter
Gastro kol 8/15 35 Ojämna bitar
OKQ8 10/15 35 Bärhandtag
Landmann kol 8/15 24 Billigast
Landmann briktetter 11/15 24 Billigast
Gastro briketter 10/15 35 Bra kvalitet
OKQ8 briketter 10/15 35 Bärhandtag
ICA briketter 11/15 35 Bra kvalitet
Lokalproducerat 11/15 60 Stora bitar

Sammanfattning

Trots alla moderna el- och gasolgrillar grillar de flesta fortfarande med kolgrill. Den traditionella grillen är billig i inköp och en påse kol eller briketter kostar inte heller många kronor. På köpet får man den speciella grillsmaken, främst från alved. Valet mellan kol och briketter är en smaksak. Här testar vi tio påsar kol och briketter. Mest prisvärda är briketterna från Ica och Landmann, samt Skogens kol.

Inledning

Råvaran
Lövträ fungerar bäst till kol, gärna alved som ger mycket smak. Det kan dock vara svårt att avgöra kvaliteten på råvaran. Rykten om användning av järnvägsslipers och rivningsvirke förekommer men har knappast bevisats. Däremot är det stor skillnad på storleken och jämnheten på kolen mellan olika märken. Briketter ser i stort sett likadana ut oavsett ursprung. Det är ganska lätt att fuska med tillverkningen av kol och briketter. Ett sätt är att inte kola veden helt, vilket gör att kolen väger mer. Att tillsätta sand, glas eller andra tunga material i briketterna ökar vikten och därmed förtjänsten då briketter säljs på kilovikt.

Det finns olika standarder för kvaliteten på träkol. Den svenska SIS-märkningen sätter gränsvärden för kolhalt till minst 83 %, vattenhalt till maximalt 8 % och askhalt maximalt 4 %. För briketter ska kolhalten vara minst 65 % och askhalten som mest 15 %. Dessutom ska 80 % av kolbitarna vara mellan 20 och 150 mm. Den tyska DIN-märkningen påminner om SIS men där görs inga stickprov i den slutliga produkten. FSC-märkningen garanterar råvarans ursprung samt att den inte kommer från utrotningshotad skog etc.

Kol eller briketter?
Briketter ger längre grilltid genom att de är mer kompakta, samtidigt tar det lite längre tid att uppnå glöd. Fördelen med briketter är annars den jämna storleken. Räkna med att det tar 15-20 minuter för kol att uppnå bra grillglöd, något mer för briketter. En elektrisk grilltändare är effektiv och miljövänlig, men har man inte tillgång till el fungerar den klassiska tändvätskan alldeles utmärkt även om det osar lite. Till sist: sprid inte aska från grillkol eller briketter i trädgårdslandet, då halten av krom i många fall kan vara hög.

Så gjorde vi

Samtliga kol och briketter har provats med elektrisk grilltändare i en öppen grill. Bedömningspunkterna är kvalitet (jämn storlek, hela bitar), kapacitet (värme, glödtid) och prisvärde. Maxbetyget är 15 poäng.

Scandy kol
Scandy grillkol tillverkas i Estland av europeiskt lövträ och säljs bland annat i järnhandeln. Påsen innehåller omväxlande mycket stora och relativt små bitar. Efter 20 minuter har kolen uppnått bra glöd men värmen är ojämnt fördelad då de största bitarna bara delvis är genomvarma. Efter ytterligare 10 minuter har de minsta bitarna nästan slocknat och efter en timme är det bara några glödande kol kvar. Tillverkaren anger endast kolhalt (83 %). DIN-märkt. Innehåll 15 liter.

Skogens kol
Svensktillverkat kol av odefinierat material som sprakar och sprätter en del under antändning. Kolet är storlekssorterat med liten skillnad mellan största och minsta bitar. Tillverkaren anger kolhalt (83 %), askhalt (max 3 %) och vattenhalt (max 7 %). Redan efter 15 minuter uppnås en bra och jämnt fördelad glödbädd med hög värmeutveckling. SIS-märkt. Innehåll 15 liter.

Gastro kol
Kol tillverkat i Polen för Coop av lövträ. Tillverkaren anger kolhalt (min 83 %), askhalt (max 4 %) och vattenhalt (max 8 %). Inte så välsorterat innehåll med många små "skräpbitar" blandat med stora bitar. Efter 25 minuter har det mesta av kolen uppnått lagom nivå på glöden med hyfsad värmeutveckling. SIS- och FSC-märkt. Innehåll 2,5 kg.

OKQ8 kol
Kolet från OKQ8 framställs i Polen av odefinierad råvara. Tillverkaren anger kolhalt (min 83 %), askhalt (max 4 %) och vattenhalt (max 8 %). Efter 25 minuter uppnås bra grillglöd med relativt jämn värmefördelning. FSC- och DNV-märkt. Innehåll 2,5 kg. Påsen har ett praktiskt bärhandtag.

Landmann kol
Kol med odefinierat ursprung, där inte heller råvaran anges. Påsen innehåller en stor mängd väldigt små restbitar som antänds och förbränns i snabb takt. Efter 15 minuter har det mesta av kolen uppnått grillfärdig glöd. Har man en grill där kolen läggs på ett galler är det stor risk att många av de minsta kolbitarna hamnar under gallret och inte antänds ordentligt. DIN- och FSC-märkt. Innehåll 2,5 kg.

Landmann briketter
I likhet med Landmanns kol anges varken ursprung eller råvara för Landmanns briketter. Däremot ser briketterna ut och känns precis som hos övriga märken och har i stort sett identiska egenskaper. Efter 20 minuter är briketterna askgrå och redo att grilla. Prisvärt köp, med reservation för ursprunget men DIN- och FSC-märkning finns. Innehåll 2,5 kg.

Gastro briketter
Coops briketter ger ett gott kvalitetsintryck och framställs i Polen av lövträ. Tillverkaren anger kolhalt (min 65 %), askhalt (max 8 %) och vattenhalt (max 15 %). Utmärkt grillglöd efter 20-25 minuter. SIS- och FSC-märkt. Innehåll 2,5 kg.

OKQ8 briketter
Även briketterna från OKQ8 framställs i Polen. Tillverkaren anger kolhalt (min 65 %), askhalt (max 8 %) och vattenhalt (max 15 %). Efter 20-25 minuter uppnås perfekt grillglöd. FSC- och DNV-märkt. Innehåll 2,5 kg. Påsen har ett praktiskt bärhandtag.

ICA briketter
ICA:s briketter säljs även på Statoil. Produkten är framställd i Polen av lövträ. Tillverkaren anger varken kolhalt, askhalt eller vattenhalt. Briketterna är något mindre än övriga märken och väl sammansatta. Mycket bra grillglöd efter 15-20 minuter. DIN- och FSC-märkt. Innehåll 2,5 kg. Bra produkt till rimligt pris.

Lokalproducerat
Den lokalt producerade kolen som säljs under namnen Smålandskol, Ölandskol och Holaveden framställs på traditionellt vis av lokala skogsägare som använder björk, al och ek. Temperaturen i milan blir högre än vid industriell kolning och därmed blir kolhalten enligt uppgift också högre. Detta har vi dock inte mätt i testet. Bitarna är väl sorterade och ganska stora, detta kol lämpar sig därmed för en stor grill. Det tar gott och väl 30 minuter att få grillglöd och sedan håller sig glöden het ungefär en halvtimme. Märkning saknas. Innehåll 3 kg.