Sök

Vedspisar och kökspannor

2006-01-30

En vedspis eller kökspanna kan vara både lönsamt och mysigt. Råd & Rön testar fem vedspisar och fyra kökspannor.

Modell Pris Kommentar
Viking 30 13975 -
Viking 75 18850 "Bra"
Classical 101 19500 "Dålig"
Wamsler K128 21000 "Höga utsläpp"
Lohberger LC 75 B 26000 "Bäst"
Reserven II 12200 "Mycket höga utsläpp"
Classical 5 22900 "Höga utsläpp"
Wamsler K156 22900 "Mycket höga utsläpp"
Lohberger ZEH 55.3 29600 "Bra"

Sammanfattning

Det är mycket att tänka på om man ska investera i en vedspis eller kökspanna såsom pris, verkningsgrad, miljö och säkerhet. En kökspanna är effektivare och lättare att sköta än en vedspis, som bör betraktas som mysig snarare än praktisk. En vedspis eller panna med låga utsläpp är miljövänlig och har oftast högre verkningsgrad. På alla vedspisar varierade ugnsvärmen under användning och termometern visade 20-30 grader för mycket. Kökspannorna saknade ugn. Vedspisarna kokade upp vatten på betydligt kortare tid än kökspannorna. Alla var lätta att sota och aska. Endast en kökspanna och tre vedspisar klarar miljökraven.

Inledning

Testet är utförd av SP i Borås på uppdrag av Konsumentverket och omfattar fem vedspisar och fyra kökspannor. Priset är exklusive ackumulatortank, rörledningar och installation. Verkningsgrad är hur stor del av energin som utvinns ur veden. Vidare har man bedömt utsläpp, koktid för 2 liter vatten, bakningsprov (kakornas utseende bedömdes) samt säkerhetsaspekter. Kökspannor på mer än 7,5 kW ska ha primärluftsspjäll som stänger automatiskt vid för hög temperatur. Vedspisen Lohberger LC75 får bäst omdömen överlag. 

Lohberger LC 75 BViking 30 saknar ugn och handtagen blir heta. Den har dock en bra bruksanvisning och kan placeras mot brännbar vägg. Garanti 10 år. Viking 75 har en bra ugn men temperaturen varierar med ca 30 grader och termometern visar 20 grader för mycket. Låg verkningsgrad. Handtagen på rosten blir heta. Classical 101 får dåligt omdöme. Ugnstermometern visar ca 20 grader för mycket. Bruksanvisningen bedöms som ofullständig. Wamsler K128 har höga utsläpp. Här varierar ugnstemperaturen med 30 grader och termometern visar 30 grader för mycket. Heta handtag men brandskydd till sidorna finns som tillbehör. Lohberger LC 75 B har högst verkningsgrad av vedspisarna och en bra ugn, även om temperaturen varierar med 30 grader och termometern visar 20 grader för mycket. Handtagen på rosten blir varma, men brandskydd till sidorna finns som tillbehör.

Wamsler K156Reserven II har mycket höga utsläpp och saknar viktig säkerhetsinformation. Den tar längst tid att koka upp vatten (ca 1 timme). Classical 5 har höga utsläpp samt heta handtag och spjäll. Säkerhetsinformationen är bristfällig och den saknar automatiskt primärluftsspjäll. Testets högsta verkningsgrad. Wamsler K156 har mycket höga utsläpp men också hög verkningsgrad. Bruksanvisningen är ofullständig. Lohberger ZEH 55.3 är den enda kökspanna som får omdömet bra. Handtagen till spjället blir heta. Dyraste pannan i testet.

Senast uppdaterad: 2018-08-21
Av: