Sök

Varmare luft inne

2005-11-22

Råd&Rön testar 10 luftvärmepumpar som uppvisar klara skillnader i bullernivåer.

Modell Pris Kommentar
Foma 5500 Inverter 14000 "Grovfilter, finfilter och kolfilter"
Fujitsu AOY9LFBC 18500 "Mikrofilter + joniserande filter"
Hitachi RAC 25NH4 18600 "Grundfilter"
Mitsubishi LTD SRK 19500 "Antibakteriellt och deodoriserande filter"
Sanyo CRV93EHN 19900 "Grundfilter och finfilter"
Toshiba 10JKVP-E/JAVP 20000 "Har brister i bruksanvisningen"
Chofu Sereno 20500 "Har brister i bruksanvisningen"
Mitsubishi MSZ-FA25VAH-E1 21000 "Duo-plasmafilter"
Sanyo KRV123EH/SAP-CRV 21900 "Grundfilter och finfilter"
IVT Nordic Inverter 22000 "Bra beskrivning"

Sammanfattning

För att kunna utnyttja en luftvärmepump på bästa sätt måste man ha en öppen planlösning som släpper fram värmen den blåser ut. De testade pumparna uppvisar mycket marginella skillnader i fråga om energibesparing, Foma 5500 och Chofu Sereno uppvisar lägst energibesparing. Sanyo CRV93EHN uppvisar den lägsta bullernivån inomhus och Foma 5500 samt Mitsubishi LTD SRK har de lägsta bullernivåerna utomhus.

Inledning

I regel är installationen av en luftvärmepump relativt dyr, men å andra sidan kan man få ner elförbrukningen rejält. Dock bör pumpen kompletteras med någon annan värmekälla när det blir riktigt kallt. När man väljer värmepump är bullernivån en faktor som bör tas med i beräkningarna. Oftast anger säljaren eller reklamen bullret mätt i ljudtryck, vilket ger en förhållandevis låg siffra. Men som köpare är det istället ljudeffektnivån man skall efterfråga.

MSZ-FA25VAHFoma 5500 Inverter levereras med en bra och utförlig bruksanvisning men har en lägsta rekommenderade utomhustemperatur på –17 grader. Fujitsu AOY9LFBC är utrustad med både mikrofilter och joniserande filter och klarar en utomhustemperatur på max –20 grader. Hitachi RAC 25 NH4/RAC 25NH4 är utrustad med grundfilter och har en av de högsta bullernivåerna utomhus. Mitsubishi LTD SRK har den lägsta bullernivån utomhus och är utrustad med antibakteriellt, väldoftande filter. Sanyo SAP-CRV93EHN har den lägsta bullernivån inomhus och är utrustad med grundfilter och finfilter.

Toshiba RAS 10JKVP-E/JAVP har i testet näst högsta bullernivå inomhus och en del brister i bruksanvisningen. Chofu Sereno har den högsta bullernivån inomhus och brister i bruksanvisningen. Mitsubishi MSZ-FA25VAH-E1 är utrustad med duo-plasmafilter och har en sexårig trygghetsförsäkring som kan förlängas till tio år. Sanyo Sap-KRV123EH/SAP-CRV har hög bullernivå utomhus och är utrustad med både grund- och finfilter, samtidigt som den har plasmacluster för aktiv luftrening. IVT Nordic Inverter levereras med en bra beskrivning, men har i testet den högsta bullernivån utomhus.

Senast uppdaterad: 2018-11-12
Av: