Sök

Testade bergvärmepumpar

2006-03-02

Råd & Rön har testat sex bergvärmepumpar av olika fabrikat. Många aspekter spelar in vid val av pump och modellerna skiljer sig åt både vad det gäller uppvärmning och varmvatten.

Modell Betyg Pris Kommentar
Thorén Komplett 09 - 59000 ”Värmer även upp luften”
Nibe Fighter 1230-10 - 59250 -
Viessmann Vitocal 300 BWC 108 - 60550 “Ger minst vatten”
Stiebel Eltron WPC 10 - 61875 “Minst tomgångsförluster”
Thermia Diplomat Optimum 10 - 62000 “Tystast, mest varmvatten”
IVT Greenline HT Plus CX9 - 74750 “Störst tomgångsförluster”

Sammanfattning

Visst finns det pengar att spara genom att installera en bergvärmepump, men verkligheten är inte alltid så fantastisk som tillverkarna ofta vill få det att se ut i reklamen. Det framgår i det test Råd & Rön gjort tillsammans med SP. Besparingen för ett hus med energibehov på 35.000 kWh/år ligger på cirka 21.000-23.000 kWh/år med värmepump. För den som har direkt el eller oljepanna finns bidrag att söka för att byta värmesystem.

Inledning

Bra att veta är att en värmepump inte klarar ett hushålls hela energibehov utan behöver kompletteras med elpatron eller annan energikälla när det är som kallast. En väl anpassad värmepump klarar dock uppemot 90 procent av det totala energibehovet. Driftskostnaden kan sänkas rejält genom att se över fönster, isolering med mera. Golvvärme eller stora radiatorer av gammal modell fungerar bäst med värmepump. Värmefaktorn är det mått tillverkarna använder i marknadsföringen. Men det går att laborera relativt friskt med detta, beroende på vilka faktorer som tas med i uträkningen. I testet från Råd & Rön har samma förhållanden använts till samtliga pumpar, med värmefaktor tre på samtliga modeller. Det vill säga pumparna producerar tre gånger så mycket värmeenergi jämfört med tillförd elenergi.

Thermia DiplomatSystemårsvärmefaktorn, den verkliga verkningsgraden då pumpen är installerad i huset, är också relativt lika. Det är endast pumparna från Viessmann och Stiebel Eltron som har något lägre systemårsvärmefaktor än övriga. Mängden tappvarmvatten skiljer sig också mycket. Thermia Diplomat ger mest varmvatten, 277 liter, och pumpen från Viessmann ger minst varmvatten, 201 liter.

En annan faktor är tomgångsförbrukningen, den mängd energi som går till spillo i form av värme som avgår till omgivningen. I det avseende är pumpen från Stiebel. Störst tomgångsförluster har IVT Greenline.

En värmepump låter en del och bör placeras där den stör minst. Bullernivåerna skiljer en del mellan de olika pumparna men skillnaderna är inte så stora. Tystast är Thermia Diplomat med 50 dB (A) och högst ljudeffektnivå har Thorén med 57 dB (A).

Senast uppdaterad: 2018-11-12
Av: