Sök
Test - Wastemaid 258

Test - Wastemaid 258

Minska dina hushållssopor

2010-11-29

Avfallskvarnar kan minska vår miljöpåverkan på flera olika sätt. Men hur är de egentligen att leva med i vardagen? En lagom dos grönt har testat en kvarn i nio månader.

Test - WastemaidWebbplatsen En lagom dos grönt har testat avfallskvarnen Wastemaid 258 för att se hur det fungerar, vilka fördelar en kvarn skapar och vilka hinder en installation ger.   

Enligt utvärderingen minskar mängden sopor relativt omgående. Testfamiljen med två småbarn var vana att producera sju soppåsar per vecka, men idag är de nere på cirka två till tre stycken. Kvarnen monterades i vasken och anslöts till befintligt elnät. Själva tekniken bygger på att matavfallet slås sönder med centrifugalkraft mot kvarnens rivjärnsliknande väggar och slammet som skapas sköljs direkt ut i avloppet. Ingen behållare behövs tömmas. Testfamiljen påpekar att det dock är viktigt att hjälpa kvarnen genom att spola rikligt med vatten när kvarnen arbetar.

”Till en början verkar det osannolikt hur mycket mat som kan köras ned i kvarnen”

Plus
Färre soptransporter krävs.
Mindre ruttet avfall minskar råttor i soprummen.
Du slipper släpa alla sopor till soptunnan eller soprummet.

Minus
Kostnad för inköp och installation.
Vissa äldre stammar klarar inte av ökad mängd vatten och slamm.

Pris vid installation
Cirkapris från 3000 kronor och uppåt hos välsorterade bygghandlare, Avfallskvarn.se, Avfallskvarnar.nu eller Miljokvarnar.se. Installationskostnad tillkommer. Cirka 1000 kronor, eller 500 kronor efter ROT-avdrag.

Läs hela artikeln på en www.enlagomdosgront.se