Sök

Test av pelletspannor

2005-11-30

Råd&Rön testar nio pelletspannor som överlag visar upp mycket låga grader av utsläpp, samtidigt som pannorna är både enkla och bekväma att hantera.

Modell Pris Kommentar
Thermia Bionet 37085 ”Besvärlig att sota”
EcoTech Econom 12-55 43950 ”Har manuell inställning av förbränningsparametrar”
Thermia Biomatic 20 50925 ”Modulerar driften i olika effektsteg”
Baxi Multiheat 1,5 55625 ”Har manuell tändning”
SHT Vision Comfort 61200 ”Har internförråd”
Kunzel PL 15 65625 ”Modulerar driften i olika effektsteg”
Windhager BioWin 82150 ”Tillverkaren rekommenderar luftmatat pelletssystem”
Biotech PZ 15 99100 ”Bör ha luftmatad pelletsinmatning”
Naturenergi Iwabo USP 15 105000 ”Saknar aktiv förbränningskontroll”

Sammanfattning

Vid köp av en pelletspanna bör man kontrollera vad som ingår vid montering och huruvida man måste köpa till delar eller inte. Dessutom bör man räkna på energibesparingen. En avgörande faktor är hur och var man kan förvara sina pellets, eftersom det är tungt att hantera pelletssäckar som väger 600 kg. Bäst i test är Windhager BioWin som har testets lägsta energibehov.

Inledning

Att elda med pellets är billigare än olja och enklare än ved. Dessutom är det bättre ur miljösynpunkt. Utsläppen från pannorna i testet är generellt sett låga och samtliga klarar Boverkets utsläppskrav utan problem. Det viktigaste effektivitetsmåttet är verkningsgraden beräknad på årsbasis. Dessutom bör en väl fungerande panna ha aktiv styrning, som känner av om pelletskvaliteten förändras och automatiskt justerar förbränningen.

Windhager-BiowinThermia Bionet är besvärlig att sota men har en av de högsta verkningsgraderna. EcoTech 12-55 fungerar bäst med skruvmatad pelletspåfyllning från bulkförråd. Dessutom har den en manuell inställning av förbränningsparametrar. Thermia Biomatic 20 har en inbyggd värmeväxlare för tappvattenproduktion och modulerar driften i olika effektsteg. Baxi Multiheat 1,5 kan eldas med olika typer av fastbränslen. Askutrymmet är dåligt utformat.

Thermia-BionetSHT Vision Comfort har den lägsta verkningsgraden. Den har ett internförråd på 50 liter men det är besvärligt att sota rökgasvägarna i pannan. Kunzel PL 15 har automatisk rengöring av brännare, automatisk uraskning samt inbyggt dygnsförråd för pellets. Windhager BioWin är testvinnare och har högst verkningsgrad. Tillverkaren rekommenderar luftmatat pelletssystem. Biotech PZ 15 bör ha luftmatad pelletsinmatning från större bulkförråd. Energibehovet är lågt. Naturenergi Iwabo USP 15 modulerar driften i olika effektsteg och har inte någon aktiv styrning av förbränningen.

Senast uppdaterad: 2018-11-12
Av: