Sök
Test - 8 mikrovågsugnar

Test - 8 mikrovågsugnar

Värm smidigare digitalt

2012-01-25

Vi testar mikrovågsugnar med fokus på standardfunktioner som uppvärmning och upptining. Det skiljer över tusen kronor mellan den billigaste och dyraste modellen. Denna gång är dyrast bäst i test.

Modell Betyg Pris Kommentar
Whirlpool Gusto GT285WH 23/25 2200 Bäst i test
Samsung ME89F-1S 21/25 1700 Högpresterande
OBH Nordica 7502 Epsilon 19/25 1300 Bästa budgetval
Kenwood K23GSS11E 18/25 1500 Användarvänlig
Wilfa M800-20SS 13/25 1100 För mindre volymer
Fasett 9010-1059 13/25 900 Manual behövs
Severin MW9717 12/25 900 Ojämnt och otinat
Electrolux EMM21000W 10/25 1530 Otillräcklig

Inledning

Att hetta upp två deciliter vatten till kokning på full effekt, tar ungefär lika lång tid med alla modeller, cirka två och en halv minut. Vid tillagning av frysta pajer får samtliga mikrovågsugnar godkänt, även om värmen fördelas mer eller mindre ojämnt. Den största skillnaden i prestation får vi när vi tinar 100 gram kött. Testvinnare är Whirlpool Gusto GT285WH medan Electrolux EMM21000W redovisar sämst resultat. OBH Nordica har störst precision när det kommer till förinställda program samt rekommenderade tidsangivelser men är också långsammast.

Basala och digitala modeller

Samtliga testdeltagare har ett effektläge för upptining där du själv ställer in tiden. En del har också automatiska upptiningsprogram där du enligt medföljande tabeller anger vikt och/eller typ av livsmedel. Generellt är de modeller med digital inställning smidigare att använda då tid och inställningar syns tydligt i displayen. Dessutom är de utrustade med snabbstart som innebär att mikron värmer i 30 sekunder på full effekt. På matförpackningarna rekommenderas ofta antal watt för tillagning. Därför är det en fördel om mikrovågsugnens effekt anges i watt och inte i procent vilket OBH Nordica och Fasett gör.

Så gjorde vi

Vi testar åtta mikrovågsugnar genom att tina fryst hamburgare och tillaga fryst färdigpaj. Vi har även kokat upp två deciliter vatten för att jämföra hur snabba modellerna är. På de modeller där automatprogram finns har dessa använts. Därefter bedömdes design, kvalitet, kapacitet, funktion samt prisvärde. Mått anges i ordningen hxbxd och inkluderar utstående delar. Maxbetyget är 25 poäng.

Whirlpool Gusto GT285WH - Bäst i test

januaribästitest
whirlpool-gusto


Omdöme
Störst och dyrast modell med enkel snabbfunktion för upptining. Trots att funktionen behöver användas två gånger har produkten kortast upptiningstid i testet. Mikron pausar efter halva tiden för att påminna om vändning och resultatet blir riktigt bra. Informationen i displayen är mycket tydlig och maten syns bra genom luckan. På insidan av luckan finns även en meny med ikoner för de snabbval som kan göras. Bra kvalitet och smarta lösningar.

Specifikation
betyg
Volym: 25 liter
Max mikrovågseffekt: 700 watt
Digital: Ja
Effektlägen: 5
Autoprogram: 1
Yttermått: 30x52x45 cm
Roterande tallrik: 28 cm
Övrigt: Krisp, grill, jet defrost, gratin, medföljande krisppanna och handtag, timer.

Cirkapris: 2200 kronor

Samsung ME89F-1S - Högpresterande

samsung-mikro


Omdöme
Tid och effekt måste ställas in manuellt då autoprogrammen inte är anpassade för vikten på våra livsmedel. Resultatet blir dock mycket bra. Plus för stor tallrik och medföljande ångkokkärl. Panelen är lätt att torka ren eftersom knapparna är integrerade. Det tar förvisso ett tag att lära sig panelen då ikonerna är svårtolkade och tidsinställningen omständlig. När du ska öppna luckan måste du hålla mot för att inte mikron ska flyttas med. En högpresterande mikro av god kvalitet där designen kunde vara något bättre.

Specifikation
betyg
Volym: 23 liter
Max mikrovågseffekt: 800 watt
Digital: Ja
Effektlägen: 6
Autoprogram: 3
Yttermått: 28x49x37 cm
Roterande tallrik: 29 cm
Övrigt: Barnlås, sensorfunktion, ångfunktion, antibakteriell beläggning, medföljande ångkokkärl.

Cirkapris: 1700 kronor

OBH Nordica 7502 Epsilon - Bästa budgetval

januaribästabudgetval
obhnordica


Omdöme
Autoprogrammet för upptining fungerar utmärkt även om det i jämförelse med övriga modeller tar längst tid. Efter halva tiden pausas upptiningen för att påminna om att köttet bör vändas för jämnt resultat. Temperaturskillnaden på pajen blir störst bland de testade modellerna men är ändå godkänd. Panelen är informativ och tydlig där menyn för autoprogrammen listas med små ikoner. De olika effektlägena visas i procent av full effekt, vilket är en nackdel. Kvaliteten är godkänd och i prisjämförelsen får man mycket för pengarna.

Specifikation
betyg
Volym: 20 liter
Max mikrovågseffekt: 800 watt
Digital: Ja
Effektlägen: 5
Autoprogram: 9
Yttermått: 26x45x40 cm
Roterande tallrik: 25 cm
Övrigt: Grill, timer, barnlås.

Cirkapris: 1300 kronor

Kenwood K23GSS11E - Användarvänlig

kenwoodmikro


Omdöme
Upptiningsfunktionen fungerar inte helt tillfredsställande och hamburgaren blir endast upptinad till hälften med rekommenderade inställningar. Däremot blir resultatet bra när vi använder tvåstegsuppvärmning av pajen. Knappar och vred är lätta att använda och displayen är tydlig. Det går även smidigt att stänga och öppna luckan. Lättförståelig panel där du gör inställningar steg för steg med tydliga symboler för olika livsmedel. I jämförelse med likvärdiga modeller är priset högt vilket drar ned totalbetyget.

Specifikation
betyg
Volym: 23 liter
Max mikrovågseffekt: 800 watt
Digital: Ja
Effektlägen: 5
Autoprogram: 8
Yttermått: 30x49x41 cm
Roterande tallrik: 27 cm
Övrigt: Grill, timer, barnlås.

Cirkapris: 1500 kronor

Wilfa M800-20SS - För mindre volymer

wilfa


Omdöme
Den rekommenderade tidsinställningen räcker inte vid upptining. Det fungerar däremot bra att tillaga den frysta pajen. Mikrovågsugnen är lättanvänd då den endast har basfunktioner och två vred för inställningar. Minuspoäng för den tröga lucköppningen. Modellen är mest lämpad för att tina mindre volymer då viktrekommendationerna är begränsade till 1 kilo.

Specifikation
betygVolym: 20 liter
Max mikrovågseffekt: 800 watt
Digital: Nej
Effektlägen: 5
Autoprogram: Nej
Yttermått: 26x44x34 cm
Roterande tallrik: 26 cm
Övrigt: Inget

Cirkapris: 1100 kronor

Fasett 9010-1059 - Manual behövs

fasettmikro


Omdöme
Trots att vi ställer in upptiningen efter hamburgarens vikt blir köttet tillagat i kanterna. När pajen tillagas blir dock resultatet jämnt och bra. Mikron har många möjligheter men det kan ta tid att lära sig funktionerna innantill. Det finns ingen vägledning till autoprogrammen vare sig på panelen eller innanför luckan. Effektlägena anges i procent av max. Det är svårt att se maten genom luckan eftersom den är mörk och fönstret litet.

Specifikation
betyg
Volym: 20 liter
Max mikrovågseffekt: 800 watt
Digital: Ja
Effektlägen: 5
Autoprogram: 8
Yttermått: 26x44x36 cm
Roterande tallrik: 26 cm
Övrigt: Grill, timer, barnlås.

Cirkapris: 900 kronor

Severin MW9717 - Ojämnt och otinat

severin


Omdöme
Vid tidinställning efter viktkurvan längs timern blir resultatet otillräckligt. Köttet blir inte helt tinat och temperaturen blir ojämn. Öppningsknappen är trög och det behövs kraft för att stänga luckan. Vreden är lättmanövrerade och tydliga men samtidigt blir panelen något svårare att torka av. Kvaliteten upplevs medelmåttig.

Specifikation
betyg
Volym: 20 liter
Max mikrovågseffekt: 700 watt
Digital: Nej
Effektlägen: 9 (4 grill)
Autoprogram: Nej
Yttermått: 26x44x36 mm
Roterande tallrik: 26 cm
Övrigt: Grill.

Cirkapris: 900 kronor

Electrolux EMM21000W - Otillräcklig

electroluxmikro


Omdöme
Vid användning av upptiningsfunktionen blir köttet nästan helt tillagat trots att vi anpassar tid och effekt efter manualen. Vreden är greppvänliga men känns plastiga och något tröga. Det är svårt att ställa in och se tiden då det saknas tydlig markering på vredet. Med tanke på att detta är en modell som inte är särskilt användarvänlig trots basala funktioner är prisvärdet lågt.

Specifikation
betyg
Volym: 21 liter
Max mikrovågseffekt: 800 watt
Digital: Nej
Effektlägen: 5
Autoprogram: Nej
Yttermått: 30x49x42 cm
Roterande tallrik: 27 cm
Övrigt: Inget.

Cirkapris: 1530 kronor