Sök
Test - 14 grillbriketter

Test - 14 grillbriketter

Grilla lätt med brikett

2011-08-09

Kolgrillat är enligt många det rätta sättet att grilla. Smartson har tittat närmare på vad som finns i brikettpåsarna från fjorton inköpsställen.

Modell Betyg Pris Kommentar
Ica Grillbriketter 19/25 35 Bäst i test
Biltema 18/25 30 Bästa budgetval
Weber Grill Briquettes Premium 18/25 59 Jämn temperatur
ÖoB Grillbriketter 16/25 27 Vagt ursprung
OKQ8 Grillbriketter 15/25 39 Bra innehållsdeklaration
Skandivaror Träkolsbriketter 15/25 40 Med miljödeklaration
Landmann Barbecue 15/25 45 Ömtåliga briketter
Hall Miba 15/25 39 Klassiskt gul påse
Gastro 15/25 39 Hög certifiering
Skandivaror Grillbriketter 15/25 30 Ursprungsland okänt
Statoil Grillbriketter 15/25 40 Kallar Polen närproducerat
Globe 14/25 29 Små i format
Rusta 14/25 35 Svensk kvalitetskontroll
Skogens Grillbriketter 11/25 26 Sprakar och ryker

Inledning

Kol eller briketter
Det finns en poäng med att köpa både kol och briketter för att ha hemma inför grillsäsongen. Varje grilltillfälle är unikt, både till antalet gäster och vad som skall grillas. Är önskan snabb glöd och kort grilltid för till exempel några få hamburgare eller korv är grillkolen perfekt. Är det däremot tjockare köttbitar, potatis i folie och mycket grönsaker som tillbehör passar briketter bäst. Det tar längre tid till att nå en glödbädd men i gengäld så varar glöden och den höga temperaturen längre.

Det går naturligtvis att själv göra sin egen blandning av kol och briketter i grillen för att få en mix av snabb uppstart och lång glödtid.De minsta spillbitarna som inte är stora nog för att komma med i påsarna med grillkol används för att tillverka briketter. De små fraktionerna sammanpressas till jämnstora bitar.

Bland de testade briketterna finns det tre storlekar på bitarna. Mellanstorleken som är den vanligaste återfinns på elva av de fjorton testade märkena. Biltema har större briketter samt ÖoB och Globe är mindre än snittstorleken.

Tändning
Börja i god tid med att tända upp grillen med briketter. Det tar uppåt 30 minuter tills det har bildats en fin glöd redo att grillas på. Det är absolut förbjudet att använda bensin, T-sprit eller andra lättantändliga vätskor som hjälpmedel. Lägg briketterna som en pyramid och använd tändvätska, tändgelé alternativt elektrisk grilltändare. I testet användes elektrisk grilltändare under 30 minuter som starthjälp. Det fungerade utmärkt på alla märken utom för Webers briketter som inte blev varma nog att tändas på det sättet. Istället fick vi använda Webers egen tändgelé.

Släckning
Det enklaste och säkraste är att låta briketterna slockna inne i grillen med locket på. Tänk på att inte hälla ut kvarvarande glöd i gräset eller naturen då det medför brandfara.

Certifiering
Samtliga briketter har någon form av certifiering som anges på förpackningen. Den vanligaste är FSC100% som innebär att träden som fällts ingår i ett ansvarsfullt skogsbruk med återplantering och med hänsyn till miljö och boende i området. Andra vanliga certifieringar är från svenska, norska, franska och tyska organisationer kring framtagningsprocess och innehåll i brikettpåsarna.

Så gjorde vi

Testföretaget Smartson har utvärderat grillbriketter från 14 inköpsställen. Produkterna har bedömts avseende förpackningsinfo, briketternas form, glöd, brinntid/temperatur och prisvärde. Maxbetyg är 25 poäng. Produktfakta är tillverkarens uppgifter inklusive vikt i kilo. Vikten har även uppmätts och anges i gram. Cirkapriserna är inköpspris i april 2011 i Stockholmsområdet.

Ica Grillbriketter - Bäst i test

bitbriketter
ica grillbriketter


Omdöme
Förpackningsinfo: Bra beskrivning över skillnad i användning av kol och briketter samt hur tändning bäst går till. I övrigt kortfattad innehållsdeklaration med ursprung och kolhalt.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Några få briketter med skadade kanter. Inga krossrester i påsen.
Glöd: Ett tunt lager aska som inte dammar.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med en jämn fallande temperaturnivå över tiden.
Prisvärde: Väl fungerande briketter till en bra prisnivå.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2460 gram)
Innehåll: Lövträ med minst 65% kolhalt.
Ursprung: Ukraina
Certifiering: DIN och FSC 100%
Cirkapris: 35 kronor

Biltema - Bästa budgetval

bb briketter
biltemabriketter


Omdöme
Förpackningsinfo: Begränsat med information på förpackningen. Det visas endast detaljerat kolinnehåll och varningstext. Uppgift om träslag, ursprungsland och tändningstips saknas.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Dessa briketter är de största bland de testade. Så gott som alla briketter är hela och utan krossrester.
Glöd: Ett tjockt askskikt som dammar vid blåst.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med relativt hög och jämn temperatur över tiden.
Prisvärde: En trekilos förpackning till bra pris och bra prestanda.

Specifikation
betygVikt: 3,0 kg (3270 gram)
Innehåll: Träkol med minst 60% kolhalt, max 18% askhalt, max 8% fukthalt.
Ursprung: Ingen uppgift
Certifiering: Sans 1399
Cirkapris: 30 kronor

Weber Grill Briquettes Premium - Jämn temperatur

weberbriketter


Omdöme
Förpackningsinfo: Komplex information på fjorton språk. Det finns varningstext och tändningstips. Varudeklarationen är detaljerad med såväl totalt brännvärde 27000 kJ/kg som värmediagram. Dock saknas fullständig koldeklaration och ursprungsland.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Ett fåtal skadade briketter och krossrester.
Glöd: Briketterna kunde inte tändas med elektrisk tändgaffel. Istället användes Webers egen tändkub som startbränsle. Det bildas ingen vit aska utan det blir en brun tunn hinna på briketterna.
Brinntid/temperatur: En jämn och lång brinntid.
Prisvärde: En mycket bra brikett men stor besvikelse att en trekilos påse egentligen innehåller mindre än 2,5 kilo.

Specifikation
betygVikt: 3,0 kg (2390 gram)
Innehåll: 80% kol
Ursprung: Ingen uppgift
Certifiering: TüV och FSC 100%
Cirkapris: 59 kronor

ÖoB Grillbriketter - Vagt ursprung

öobbriketter


Omdöme
Förpackningsinfo: Trevligt med grilltips för fisk och kött med matlagningstider. Tydlig beskrivning över användning av tändvätska samt när briketterna är redo för grillning. Deklaration av viktdifferrens +/- 10% som garanti. Saknar annars konkret urprung och innehållsdeklaration.
Briketternas form: Mycket jämna i form och storlek. Jämförelsevis mycket mindre i storlek än de övriga i testet. Några få briketter med skadade kanter. Få krossrester i påsen.
Glöd: Endast ett tunt lager aska som inte dammar.
Brinntid/temperatur: Jämn och hög temperatur över tiden men med jämförelsevis kort brinntid.
Prisvärde: Godkända briketter till ett lågt pris.

Specifikation
betygVikt: 2,5 kg (2610 gram)
Innehåll: Lövträ
Ursprung: I europa
Certifiering: EN 1860-2 och FSC 100%
Cirkapris: 27 kronor

OKQ8 Grillbriketter - Bra innehållsdeklaration

okq8briketter


Omdöme
Förpackningsinfo: Information som täcker in certifieringsförklaring, ursprung och detaljerad kolinnehåll med uppgift om totalt brännvärde 29000 kJ/kg.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Ett fåtal skadade briketter och krossrester.
Glöd: Ett tjockt askskikt som dammar vid blåst.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med en jämn fallande temperaturnivå över tiden.
Prisvärde: Väl fungerande briketter till en vanligt förekommande prisnivå.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2590 gram)
Innehåll: Minst 65% kolhalt, max 15% askhalt, max 8% fukthalt.
Ursprung: Polen
Certifiering: DNV och FSC 100%
Cirkapris: 39 kronor

Skandivaror Träkolsbriketter - Med miljödeklaration

skandivaror

Omdöme
Förpackningsinfo: Bra information som täcker in certifieringsförklaring, miljödeklaration och detaljerad kolinnehåll med uppgift om totalt brännvärde 29000 kJ/kg. Ingen detaljerad uppgift om ursprungsland dock försäkran om transport via järnväg. 
Briketternas form: Flera skadade briketter och krossrester. 
Glöd: Ett tjockt askskikt som dammar vid blåst. 
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med relativt jämn temperatur över tiden. 
Prisvärde: Väl fungerande briketter till en vanligt förekommande prisnivå.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2590 gram)
Innehåll: Lövträ med minst 65% kolhalt, max 15% askhalt, max 8% fukthalt.
Ursprung: EuropaCertifiering: DNV och FSC 100%
Cirkapris: 40 kronor

Landmann Barbecue - Ömtåliga briketter

landmannbriketter


Omdöme
Förpackningsinfo: Bra rekommendation för effektiv tändning samt hälsovarning för grillning innan färdig glöd är överdragen med grå aska. Varning också för bensin och liknande tändmedel. Info om totalt brännvärde 25000 kJ/kg. Det saknas information om ursprung och innehållsdeklaration.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Så gott som alla briketter är hela och utan krossrester.
Glöd: Briketterna tenderar att lätt falla isär när de flyttas efter tändning i pyramid.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med en jämn fallande temperaturnivå över tiden.
Prisvärde: Från en grilltillverkare förväntades bättre resultat.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2640 gram)
Innehåll: Ingen uppgift
Ursprung: Ingen uppgift
Certifiering: FSC 100%
Cirkapris: 45 kronor

Hall Miba - Klassiskt gul påse

hallmiba

Omdöme
Förpackningsinfo: Förvirrande innehållsdeklaration då det även täcker in grillkol. Information om totalt brännvärde 29000 kJ/kg. Beskrivning över certifiering och detaljerad kolinformation.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Ett fåtal skadade briketter samt krossrester.
Glöd: Ett tjockt askskikt som dammar vid blåst.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med relativt jämn temperatur över tiden.
Prisvärde: Väl fungerande briketter till en vanligt förekommande prisnivå.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2560 gram)
Innehåll: Lövträ med minst 65% kolhalt, max 15% askhalt, max 8% fukthalt.
Ursprung: Polen
Certifiering: DNV och FSC 100%
Cirkapris: 39 kronor

Gastro - Hög certifiering

gastrobriketter


Omdöme
Förpackningsinfo: Tydlig varningstext för brandfarorna vid hantering. Beskrivning över certifiering och detaljerad kolinformation.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Endast några få skadade briketter samt krossrester.
Glöd: Ett tjockt askskikt som dammar vid blåst.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med en jämn fallande temperaturnivå över tiden.
Prisvärde: Väl fungerande briketter till en vanligt förekommande prisnivå.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2520 gram)
Innehåll: Lövträ med minst 65% kolhalt, max 15% askhalt, max 8% fukthalt.
Ursprung: Polen
Certifiering: DNV, DIN och FSC 100%
Cirkapris: 39 kronor

Skandivaror Grillbriketter - Ursprungsland okänt

skandivarorgrill


Omdöme
Förpackningsinfo: Förvirrande innehållsdeklaration då det även täcker in grillkol. Information om totalt brännvärde 29000 kJ/kg. Beskrivning över certifiering och detaljerad kolinformation.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Endast några få skadade briketter och krossrester.
Glöd: Ett tjockt askskikt som dammar vid blåst.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med en jämn fallande temperaturnivå över tiden.
Prisvärde: Väl fungerande briketter till ett lågt pris.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2570 gram)
Innehåll: Lövträ med minst 65% kolhalt, max 15% askhalt, max 8% fukthalt.
Ursprung: Ingen uppgift
Certifiering: DNV och FSC 100%
Cirkapris: 30 kronor

Statoil Grillbriketter - Kallar Polen närproducerat

statoil

Omdöme
Förpackningsinfo: Beskrivning över certifiering, tillverkningsprocess och kolhalt. Definitionsfråga men kan tyckas missvisande att tillverkaren kallar det närproducerat då ursprunget är Polen.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Ett fåtal skadade briketter och krossrester.
Glöd: Ett tjockt askskikt som dammar vid blåst.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med en jämn fallande temperaturnivå över tiden.
Prisvärde: Väl fungerande briketter till en vanligt förekommande prisnivå.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2650 gram)
Innehåll: Lövträ med minst 65% kolhalt, max 8% fukthalt.
Ursprung: Polen
Certifiering: DNV och FSC 100%
Cirkapris: 40 kronor

Globe - Små i format

globe


Omdöme
Förpackningsinfo: Sparsam information på förpackningen med endast tändningstips, urspungsland och delvis information om kolinnehåll.
Briketternas form: Mycket jämna i form och storlek. Jämförelsevis mycket mindre i storlek än de övriga i testet. Några få briketter med skadade kanter. Få krossrester i påsen.
Glöd: Endast ett tunt lager aska som inte dammar.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med relativt jämn temperatur över tiden.
Prisvärde: Godkända briketter till ett lågt pris.

Specifikation
betygVikt: 2,5 kg (2670 gram)
Innehåll: Lövträ med minst 65% kolhalt.
Ursprung: Ukraina
Certifiering: DIN och FSC 100%
Cirkapris: 29 kronor

Rusta - Svensk kvalitetskontroll

rusta


Omdöme
Förpackningsinfo: Tydlig information om tändningförfarande. I övrigt ingen information om innehåll eller ursprung annat än lövträ som är FSC-certifierat.
Briketternas form: Jämn i form och storlek. Ett fåtal skadade briketter och krossrester.
Glöd: Ett tjockt askskikt som dammar vid blåst.
Brinntid/temperatur: Bra brinntid med en jämn fallande temperaturnivå över tiden.
Prisvärde: Väl fungerande briketter till ett bra pris.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2560 gram)
Innehåll: Lövträ
Ursprung: Ingen uppgift
Certifiering: SIS och FSC 100%
Cirkapris: 35 kronor

Skogens Grillbriketter - Sprakar och ryker

skogens


Omdöme
Förpackningsinfo: Gedigen innehållsdeklaration men märkligt nog enbart på finska. Bra med både tändningsinstruktion och tips på grilltider för olika råvaror. Finns även kort text på svenska om historik och process kring framtagning av grillkol.
Briketternas form: Ojämna i form och storlek. Många skadade briketter och krossrester.
Glöd: Det både ryker och avges gnistor under tändningsfasen.
Brinntid/temperatur: Jämn temperatur men med för kort tid.
Prisvärde: Billigt men överrraskande mycket krossat innehåll och kort brinntid.

Specifikationbetyg
Vikt: 2,5 kg (2230 gram)
Innehåll: På finska
Ursprung: Sverige
Certifiering: DNV och SIS
Cirkapris: 26 kronor