Sök

Råd&Rön testar pelletbrännare

2004-10-19

Att kombinera en ny pelletbrännare med en befintlig värmepanna är inte alltid lämpligt. Risk för driftsproblem och utsläpp är vanliga problem, menar testaren.

Modell Pris Kommentar
Bequem 17100 "Undermatad och uppåtbrinnande"
Eurofire villa 14500 "Övermatad och framåtbrinnande"
Iwabo Villa S 15600 "Övermatad och uppåtbrinnande"

Sammanfattning

Att övergå från olja och el till biobränslet pellets blir allt vanligare. En ny pelletbrännare och därtill värmepanna kosta en rejäl slant, många kombinerar därför pelletbrännaren med den befintliga i villan. Råd&Rön kombinerar nya pelletbrännare med moderna och gamla pannor i testet, och konstaterar att pannorna med ny teknik går mycket bra ihop med alla brännarna, medan minst två av de äldre pannorna var direkt olämpliga i kombination med pelletbrännare. Testaren rekommenderar att byta ut pannor som är äldre än 15 år om man vill elda pellets.

Inledning

Råd & Rön testar tre pelletbrännare tillsammans med tre kategorier pannor med varierande ålder: moderna pannor (Baxi Bonus och Combifire), 5 till 15 år gamla olje- och vedpannor (CTC 1100, Thermia Tric, Diom Vedunic 35) och till sist 15 till 25 år gamla pannor (CTC total, CTC 171, Egor V 25). I testet tittar man på verkningsgrad, utsläppet av miljöskadliga ämnen, stilleståndsförluster, värmeläckage och uppvärmningskostnaden per år. De moderna pannorna fungerar med alla tre brännare, men två äldre pannor, CYC 1100 och Thermia Tric var direkt olämpliga med pellets eftersom de har trånga rökgasvägar och utsläppen blir höga. Råd&Rön konstaterar att ju äldre pannan är, desto dyrare uppvärmingskostnad.

Med Bequem varierar uppvärmningskostnaden per år på mellan 10601 kr till 13998 kr. Den fungerar mycket bra tillsammans med moderna pannor, även om det finns risk för kondens i skorstenen. Utsläppen i kombination med oljepannan CTC 1100 och ved-/olja-/elpannan CTC Total samt Egor V 25, som är en vedpanna, ligger alldeles för högt. Verkningsgraden vid full effekt ligger på 90% tillsammans de moderna pannorna och sjunker till mellan 77,5% och 87,4% tillsammans med de äldre pannorna.

iwabo_villa-sIwabo Villa S har en uppvärmningskostand per år på mellan 10630 kr upp till 15392 kr med oljepannan Therma Tric. Här ser man återigen att brännaren fungerar bäst med modernare pannor som är bättre lämpade för pellets. Utsläppen var alldeles för höga med CTC 1100 och CTC Total. Verkningsgraden vid full effekt ligger på 83,6% till 87,6% tillsammans med de moderna pannorna och 72% till 87,2% i kombination med de äldre pannorna.

eurofire-pelletEurofire villabrännare har en uppvärmningskostnad per år på mellan 10513 kr och 14285 kr tillsammans med Therma Tric som är dyrare i drift än en ny pelletpanna. Utsläppet var högst med CTC 1100, Diom Vedunic 35, CTC Total samt med Egor V 25. Verkningsgraden varierar mellan 81,6% och 85% i kombination med de modernare pannorna och ligger på 70,6% till 85,9% tillsammans med de äldre pannorna.

Senast uppdaterad: 2019-03-08
Av: