Sök
Guide- 10 vedpannor

Guide- 10 vedpannor

Hitta din vedpanna

2011-10-28

Ingen vill ju elda för kråkorna. Äldre vedpannor är oftast ineffektiva medan de nya som finns på marknaden har upp till 90 % i verkningsgrad. Här är en guide för dig som planerar att köpa en vedpanna för första gången eller för dig som vill byta ut din gamla.

Modell Pris Kommentar
Nibe Vedex 3300 34 500 Med sugfläkt
Vedolux 30 37 000 För skorsten med lite drag
Viadrus Hefaistos P1 (40kW) 45 000 Finns i fem storlekar
Mollepannan 26 000 Lågt pris
CTC V40 Lambda 56 200 Halvautomatisk sotning
Effecta Lambda 35 49 000 Miljömärkt med Svanen
Calmarpannan V33 40 000 Tillverkas i Kalmar
Solo Innova 30 kw 51 400 Helautomatisk styrning
Keram 33 37 500 Går att elda med pellets
Atmos DC30GSE 45 600 Verkningsgrad 92 %

Inledning

Enligt Energimyndigheten värms cirka 20-25 % av villorna upp med vedeldning. Men vedpanneeldning har varit en smutsig historia och ett inte särskilt miljövänligt sätt att få värme. Med en ny vedpanna är dock utsläppen små och verkningsgraden hög. Har du en gammal panna sedan tidigare lönar det sig ofta att köpa en ny. Man kan göra ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen.

För att begränsa utsläppen och maximera verkningsgraden måste man elda rätt. På Energi-myndighetens hemsida hittar du information hur man eldar på bästa sätt. Det är också viktigt att vedpannan har ackumulatortankar anslutna till sig för minska utsläppen och göra verkningsgraden hög. Ska du köpa en vedpanna tänk på att pannan bara är en del av värmeanläggningen, sedan tillkommer kostnad för ackumulatorerna.

Att tänka på

Det finns fler faktorer att tänka på innan du köper din vedpanna. Först är det bra att beräkna hur stor effekt den måste ha för att värma ditt hus, till exempel storlek och läge. Du bör också kolla upp att du har plats för pannan och de ackumulatortankar som också ska rymmas.

Tillgången till ved är förstås även det en viktig aspekt. Har du möjlighet att få gratis ved blir driftkostnaden mycket lägre än om du måste köpa den. Hur man sotar vedpannan är en rent praktisk aspekt som kan vara bra att ta reda på innan köp så att sotningsproceduren ska bli så enkel som möjligt.

Koll på skorstenen

För att veden ska kunna brinna ordentlig och pannan få en bra verkningsgrad har skorstenen stor betydelse. Dess höjd och area avgör hur effektiv bränningsprocessen blir och vilken panna som kan passa till den. Är draget i skorstenen inte tillräckligt bra kan det behövas en fläkt för att öka förbränningen i pannan.

Skorstenen ska inspekteras av en sotare innan du lämnar in en bygganmälan till kommunen. Man måste lämna in bygganmälan när man installerar en vedpanna och i vissa kommuner måste man även ansöka om tillstånd för att byta panna. Kolla upp vad som gäller i din kommun. Du ska också se till att din installation uppfyller Boverkets regler för installation av vedpanna.

Miljöeffekter

När man köper en panna ska man kontrollera att den är miljögodkänd. Då uppfyller den Boverkets regler om utsläpp. En miljögodkänd panna har fått sitt godkännande från Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) eller är godkända enligt europastandarden EN 303-5. En del vedpannor har även Svanens miljömärkning.

Så gjorde vi

Guiden är baserad på tillverkarnas aktuella sortiment och faktauppgifter. Produkterna är inte testade. Cirkapriserna är tillverkarnas rekommenderade. Måtten anges hxbxd i millimeter.

Nibe Vedex 3300 - Med sugfläkt

nibevedex


En vedpanna som ska ge en verkningsgrad upp till 90 %. Pannan har en sugfläkt som fungerar i två steg. För att pannan ska fungera effektivt krävs, enligt tillverkaren, ackumulatortankar på 1 000-2 000 liter. Man sotar pannan manuellt och ovanifrån. 95 liter ved ryms i Vedex 3300. Den har 2 års garanti och man kan ansluta en pelletsbrännare till pannan.

Specifikation
Mått: 1070x450x880
Vikt: 290 kg
Verkningsgrad max: 90 %
Medeleffekt: 33 kW
Fläkt: Ja
Övrigt: Godkänd av SP
Cirkapris: 34 500 kr kronor

Vedolux 30 - För skorsten med lite drag

vedolux30


Vedolux 30 marknadsförs som en vedpanna för de som har en skorsten med inte särskilt bra drag. Pannans fläkt ska vara så pass effektiv att den fungerar ändå. Som på flera andra pannor går det att få luckorna vänsterhängda om man önskar. Det går även att bränna pellets eller olja i Vedolux 30 om man köper en brännare till. Rymmer 90 liter ved. Pannan sotas framifrån och har 2 års garanti. Tillverkaren rekommenderar ackumulatortankar på 1 500 liter till den.

Specifikation
Mått: 1145x489x876
Vikt: 290 kg
Verkningsgrad: 85-90 %
Medeleffekt: 30 kW
Fläkt: Ja
Övrigt: Godkänd av SP
Cirkapris: 37 000 kr kronor

Viadrus Hefaistos P1 (40kW) - Finns i fem storlekar

hefaistos


Gjutjärnspanna som finns i fem olika storlekar från 30 till 100 kW. Det ingår 5 års garanti för vattenläckor. Ackumulatortanken för pannan bör vara kring 2 000 liter. Förbränningsdelen är av gjutjärn och vedmagasinet av vattenmantlad stålplåt. Det går endast att bränna ved i pannan som rymmer 138 liter.

Specifikation
Mått: 1541x833x716
Vikt: 702 kg
Verkningsgrad: 90 %
Medeleffekt: 40 kW
Fläkt: Ja
Övrigt: Miljögodkänd enligt EN 303-5, klass 3
Cirkapris: 45 000 kr kronor

Mollepannan - Lågt pris

mollepannan3


En panna med ett lågt pris som rymmer rymmer 120 liter ved. Ska kopplas till ackumulatortank på minst 1 500 liter för att vara riktigt effektiv. Man kan installera pellets- eller flisbrännare till den om man vill. 2 års garanti.

Specifikation
Mått: 1070x720x1040
Vikt: 500 kg
Verkningsgrad: 75 %
Medeleffekt: 32 kW
Fläkt: Nej
Övrigt: Godkänd av SP
Cirkapris: 26 000 kr kronor

CTC V40 Lambda - Halvautomatisk sotning

ctc


138 liter ved får plats i eldstaden och den liksom brännkammaren är keramisk. Pannan är utrustad med så kallat lambda-system vilket är självreglerande motorspjäll som tillsammans med fläkt reglerar lufttillförseln. Ska kopplas till ackumulatortankar på 2 000-3 000 kW. Den har halvautomatisk sotning genom spakar och resten sotar man ur från vedpannan framifrån. Har 2 års garanti.

Specifikation
Mått: 1450x596x1230
Vikt: 470 kg
Verkningsgrad: 92 %
Medeleffekt: 40 kW
Fläkt: Ja
Övrigt: Godkänd av SP
Cirkapris: 56 200 kr kronor

Effecta Lambda 35 - Miljömärkt med Svanen

lambda35


En panna som askas ur framifrån samt uppifrån och det ryms 145 liter ved i eldstaden. Ska för bästa resultat kopplas till en ackumulatortank som rymmer 1500 liter eller mer. Luften regleras även i denna modell med motorspjäll och fläkt, så kallat lambdastyrning. Utöver ved går det även att bränna pellets om man installerar en pelletsbrännare. Vedpannan har 5 års garanti på pannkroppen och 2 år på elektroniken.

Specifikation
Mått: 1280x600x1260
Vikt: 350 kg
Verkningsgrad: 90 %
Medeleffekt: 35 kW
Fläkt: Ja
Övrigt: Godkänd av SP och miljömärkt med Svanen
Cirkapris: 49 000 kr kronor

Calmarpannan V33 - Tillverkas i Kalmar

calmarpannan2


Tillverkas, som namnet antyder, i Kalmar och pannan sotas ovanifrån och på baksidan. Vill man elda med pellets finns en sidolucka som man kan köpa en pelletsbrännare till. Det ingår 4 års garanti i köpet av pannan. Återförsäljaren rekommenderar ackumulatortankar på 1 500 liter och vedvolymen är på 120 liter.

Specifikation
Mått: 2275x602x960 mm
Vikt: 320 kg
Verkningsgrad max: 91 %
Medeleffekt: 36 kW
Fläkt: Ja
Övrigt: Godkänd av SP
Cirkapris: 40 000 kr kronor

Solo Innova 30 kw - Helautomatisk styrning

innova


Finns i tre storlekar på 20, 30 eller 50 kW och har en helautomatisk styrning som gör att när veden brunnit ut så stoppas den inbyggda fläkten. Pannan sotas manuellt uppifrån. Miljögodkänd av Sveriges Provningsanstalt och dessutom är pannan Svanenmärkt. 5 års garanti ingår. Bör användas med ackumulatortankar på 1 500-2 500 liter och har en vedvolym på 135 liter.

Specifikation
Mått: 1375x584x1188
Vikt: 505 kg
Verkningsgrad: 91 %
Effekt: 30 kW 
Fläkt: Ja
Övrigt: Godkänd av SP och miljömärkt med Svanen
Cirkapris: 51 400 kr kronor

Keram 33 - Går att elda med pellets

keram


Finns i fem storlekar mellan 33 till 93 kW. Pannan har keramisk eldstad och är fläktstyrd. Det går även att elda med pellets om man använder en pelletsbrännare. Pannan sotas framifrån manuellt och Keram 33 rymmer 95 liter ved. 2 års garanti på pannan som ska kopplas till ackumulatortankar på 1 500 liter.

Specifikation
Mått: 1195x560x530
Vikt: 350 kg
Verkningsgrad: 81 %
Medeleffekt: 25 kW
Fläkt: Ja
Övrigt: Godkänd av SP
Cirkapris: 37 500 kr kronor

Atmos DC30GSE - Verkningsgrad 92 %

atmos


Bränningsluften regleras med en servomotor vilket enligt tillverkaren ger verkningsgraden på 92 %. Pannan sotas framifrån och man får 5 års garanti på den. Förbränningsugnen är gjord i stålplåt och man kan endast bränna ved i pannan som rymmer 130 liter av den varan. Miljögodkänd enligt europastandard.

Specifikation
Mått: 1282x680x1185
Vikt: 456 kg
Verkningsgrad: 92 %
Medeleffekt: 30 kW
Fläkt: Ja
Övrigt: Miljögodkänd enligt EN 303-5
Cirkapris: 45 600 kr kronor