Sök
Guide - 10 vattenfilter

Guide - 10 vattenfilter

Bara vanligt vatten?

2011-03-14

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel, ändå slarvar många brunnsägare med att kontrollera det. Farliga ämnen behöver inte märkas som smak eller lukt och vattenkvaliteten i en brunn kan förändras fort.

Modell Betyg Pris Kommentar
Delta Avhärdningsfilter - 11200 Tar liten plats
Inter Kabinett 1035 - 15000 Välj hårdhet
Avhärdare KA-44 - 8000 För storkonsumtion
Bakteriefilter UV-50 - 4000 Renar med ljus
Göingefiltret Kombi - 21200 Naturlig rening
Crystal Right - 20000 Rostfri tank
Järnfilter JM-44A - 8000 Inga kemikalier
Combi J/A/V Inter 1044 - 23000 Dubbel automatik
ANF Automatiskt avsyrningsfilter - 16100 Många utföranden
AINF Callidus original - 18600 Effektivt mot järn

Inledning

Socialstyrelsen rekommenderar att man analyserar sitt brunnsvatten åtminstone vart tredje år. Förutom att dåligt vatten påverkar hälsan kan avlagringar i vattenrören leda till höga värmekostnader och onödigt slitage på vitvarorna i hushållet.

Bakterier vanligast
Ett av de vanligaste problemen med dricksvattnet från en egen brunn är bakterier eller andra mikroorganismer. Det beror ofta på bristande underhåll av brunnen, den första åtgärden är att leta efter ytvatten som läcker in. Det kan bli aktuellt att täta brunnen eller byta lock, men man kan också sätta in ett bakteriefilter som renar vattnet genom UV-ljus.
Fläckar och avlagringar är ett annat problem. Färgen på fläckarna ger en fingervisning om vad som är orsaken. Vita avlagringar består av kalk från hårt vatten. Bruna fläckar och en unken lukt tyder på föroreningar av järn eller mangan i vattnet. Gröna fläckar beror på surt eller bräckt vatten som fräter på vattenledningarna och gulfärgat vatten innehåller små jordpartiklar som kallas humus.

Miljökontoret ger råd
Det första du ska göra om du vill kontrollera ditt vatten är att ringa kommunens miljökontor. På vissa orter är det vanligt med farliga ämnen som radon, uran och arsenik i vattnet och dessa ämnen ingår inte i en standardanalys. Miljökontoret kan ge råd om vilken sorts analys du bör göra och de vet om det finns bidrag för vattenanalyser där du bor.
Seriösa filterleverantörer vill ha en utförlig analys innan de rekommenderar en lösning. Vilket filter som är bäst beror inte bara på problemet man försöker lösa utan också på vilka andra ämnen som finns i vattnet. Anlita därför ett ackrediterat laboratorium och undvik snabbtester.

Viktigt med rätt flöde
Olika hushåll förbrukar olika mängder vatten och ett större hushåll behöver ett filter som är byggt för stora vattenmängder. Filtret behöver backspolas för att återställas (regenereras) när det renat en viss mängd vatten. För att backspolningen ska fungera krävs ett visst vattenflöde i systemet. Automatisk regenerering är bekvämt även om det kostar mer.
Det finns många typer av filter i alla pris- och storleksklasser och samma modell kan finnas i flera utföranden. Ibland krävs mer än ett filter för att råda bukt med föroreningar av mer än ett slag. På marknaden finns flera typer av kombinationsfilter som filtrerar bort flera olika ämnen på samma gång.
Leverantören ska kunna lämna en funktionsgaranti på reningsanläggningen. Det innebär både att vattnet ska bli rent och att filtreringen inte ska ge några oönskade effekter, som bakterietillväxt eller radioaktiv strålning från filtret. För att vattenreningen ska fortsätta att fungera år efter år är det viktigt att följa skötselanvisningarna noga.

Fem vanliga vattenproblem
Magsjuka - mikroorganismer
Vita beläggningar - kalk från hårt vatten
Bruna beläggningar - järn eller mangan
Gröna beläggningar - surt eller aggressivt vatten
Gulfärgat vatten - humusämnen

Så gjorde vi

Guiden är baserad på tillverkarnas aktuella sortiment och faktauppgifter. Produkterna är inte testade. Cirkapriserna är tillverkarnas rekommenderade. Måtten står som (bredd)x(djup)x(höjd) för fyrkantiga behållare och diameter x höjd för runda behållare. Angivna mått är avrundade och det kan finnas utstickande rördetaljer.

Delta Avhärdningsfilter - Tar liten plats
Delta-Avhärdningsfilter
Beskrivning: Marknadens minsta avhärdningsfilter enligt leverantören. Det får exempelvis plats under diskbänken, ansluts till inkommande vatten men behöver ingen el. Förbrukar enligt tillverkaren bara en tredjedel så mycket salt som traditionella filter. Regenereringen sker automatiskt och tar omkring 15 minuter. Kräver påfyllning av salt.

Specifikation:
Mått: 24x54x49 cm
Typ: Avhärdningsfilter med jonbytarteknik mot hårt vatten.
Kräver el: Nej
Kräver avlopp: Nej
Cirkapris: 11200 kronor

Inter Kabinett 1035 - Välj hårdhet
Inter-Kabinett-1035
Beskrivning: Filtret har få rörliga delar för säkrare drift. Med hjälp av en inblandningsventil kan man välja hårdhet på utgående vatten. En styrenhet loggar familjens vattenförbrukning och batteribackupen håller kvar inställningarna i upp till 24 timmar vid strömavbrott. Regenerering sker automatiskt efter förbrukad volym eller ett bestämt tidsintervall. Kräver påfyllning av salt.

Specifikation:
Mått: 32x50x114 cm
Typ: Avhärdningsfilter med jonbytarteknik mot hårt vatten.
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Vid installation
Cirkapris: 15000 kronor

Avhärdare KA-44 - För storkonsumtion
Avhärdare-KA-44
Beskrivning: Ett avhärdningsfilter med rejäl konstruktion enligt tillverkaren. Klarar flöden på upp till 33 l/min och regenereringen sker automatiskt. Filtermassan har en beräknad livslängd på omkring 20 år. Om vattnet innehåller höga halter järn, mangan eller humus bör man sätta in förfilter för bästa reningsfunktion. Underhållet består av påfyllning av salt 3-4 gånger per år.

Specifikation:
Mått: 26x135 cm, salttank: 33x33x88 cm
Typ: Avhärdningsfilter med jonbytarteknik mot hårt vatten.
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Ja
Cirkapris: 8000 kronor

Bakteriefilter UV-50 - Renar med ljus
Bakteriefilter-UV-50
Beskrivning: Renar vattnet från mikroorganismer, bakterier (exempelvis E-coli och koliforma bakterier) med hjälp av UV-ljus. Klarar ett vattenflöde på 50 l/min, för högre flöden kan flera filter parallellkopplas. Levereras med UV-lampa som ska bytas ut en gång om året. Denna bör sitta sist om flera filter används, så att vattnet är klart och fritt från föroreningar och kalk. I annat fall krävs regelbunden kontroll och rengöring av glasrör.

Specifikation:
Mått: 8x87 cm
Typ: Bakteriefilter som steriliserar vattnet med UV-lampa.
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Nej
Cirkapris: 4000 kronor

Göingefiltret Kombi - Naturlig rening
Göingefiltret-kombi
Beskrivning: Ett kombinationsfilter som enbart kräver lite underhåll och tar hand om flera vattenproblem samtidigt. Vattnet renas med luftinblåsning, sandfilterbädd och kalk. Rostfri behållare. Kan kompletteras med automatik för backspolning. Kräver hydrofor eller hydropress. Två gånger om året kontrollerar man kalknivån och fyller på med kalk.

Specifikation:

Mått: 50x50x143 cm
Typ: Kombifilter mot järn, mangan, lågt pH och svavelväte.
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Ja
Cirkapris: Från 21200 kronor

Crystal Right - Rostfri tank
Crystal-Right
Beskrivning: Filtret finns i ett par varianter för olika typer av vatten. I grundutförandet används kombinationsfiltret för att ta bort järn, mangan, höja pH-värdet och avhärda vatten. Filtertanken är rostfri och regenerering sker automatiskt genom backspolning av en saltlösning. Crystal Right måste kopplas mot en hydropress. Underhållet består i påfyllning av salt.

Specifikation:

Mått: 26x129 cm, salttank: 46x85 cm
Typ: Kombifilter av jonbytartyp mot järn, mangan, hårt vatten, lågt pH mm.
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Ja
Cirkapris: Från 20000 kronor

Järnfilter JM-44A - Inga kemikalier
Järnfilter-JM-44A
Beskrivning: Renar vatten för upp till två hushåll från järn och mangan. Om vattnet är syrefattigt och innehåller svavelväte (ger en lukt som påminner om ruttna ägg) måste en luftinjektor monteras före tryckkärlet så att reningen fungerar optimalt. Regenereringen sker helt automatiskt. Ingen påfyllning av kemikalier krävs, men filtermassan som medföljer bör bytas ut med fem till tio års mellanrum.

Specifikation:

Mått: 26x130 cm
Typ: Järn- och manganfilter med katalytisk filtermassa (BIRM)
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Ja
Cirkapris: 8000 kronor

Combi J/A/V Inter 1044 - Dubbel automatik
Combi-JAV-Inter-1044
Beskrivning: Kombinationsfilter med en specialfyllning som både avhärdar vattnet och renar det från järn, mangan och svavelväte (luktar som ruttna ägg). Filtret regenereras automatiskt när en viss volym vatten förbrukats, men vid låg vattenförbrukning sker regenerering även när en viss tid gått. Underhållet består i påfyllning av salt.

Specifikation:

Mått: 27x132 cm, salttank: 29x29x92 cm
Typ: Kombifilter med jonbytarteknik mot järn, mangan, hårt vatten, svavelväte mm.
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Ja
Cirkapris: 23000 kronor

ANF Automatiskt avsyrningsfilter - Många utföranden
ANF-Callidus-original
Beskrivning: Ett automatiskt avsyrningsfilter för surt eller aggressivt vatten. Med hjälp av den speciellt anpassade filtermassan neutraliseras aggressiv kolsyra samtidigt som pH-värdet höjs. Finns i olika utföranden och går även att få som manuellt filter. Filtermaterialet förbrukas successivt och underhållet består i att man fyller på filtermassa två till tre gånger om året.

Specifikation:

Mått: 26x90 cm, permanganatbehållare: 26x43 cm.
Typ: Avsyrningsfilter för att höja pH-värdet
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Ja
Cirkapris: Från 16100 kronor

AINF Callidus original- Effektivt mot järn

Beskrivning: Kombifiltret neutraliserar aggressiv kolsyra och höjer pH-värdet i vattnet, samtidigt som kaliumpermanganat används för att rena från järn, mangan och svavelväte (lukt av ruttna ägg). Kaliumpermanganat är den effektivaste metoden för att ta bort järn. Filtret har automatik för både dosering och regenerering. Underhållet består i påfyllning av filtermassa och kaliumpermanganat.

Specifikation:

Mått: 26x90 cm, permanganatbehållare: 26x43 cm.
Typ: Kombifilter med avsyrning och jonbytarteknik mot järn, mangan, svavelväte mm.
Kräver el: Ja
Kräver avlopp: Ja
Cirkapris: Från 18600 kronor