Sök
Guide - 10 pelletspannor

Guide - 10 pelletspannor

Värm dig med pellets

2012-01-10

Pelletspannan räknas som en miljövänlig energiform som dock kräver utrymme och en del investeringar. Vi tipsar om 10 produkter i vår guide.

Modell Pris Kommentar
Nibe Pellux 200 38300 Med automatisk sotning
CTC Ecoflex V 55000 Integrerad brännare
Ariterm Biomatic+ 20 59900 Med inbyggd shuntautomatik
Biotech PZ-25 RL 134000 Helautomatisk
Ulma 2000 32500 Fem års läckagegaranti
Janfire Pelletspanna 39500 Har spaksotning
Viessmann Vitoligno 300-P (8-24 kW) 105000 – 110000 Med roster
Fröling P4 pellet 92000 Lågt ljud
Pellmax CU 38500 Klimatstyrd
ETA PC 20 105000 Kan styras via smartphone

Inledning

Att välja pellets som värmekälla kan dra ner kostnaderna rejält, särskilt om man byter från olja eller el till pellets. Ersätter man sin oljebrännare mot en pelletsbrännare behöver man oftast inte byta hela pannan. Det kan dock ändå löna sig att byta då verkningsgraden brukar bli lägre, särskilt om pannan har några år på nacken.

Pellets och reservvärme
Årsförbrukningen av pellets för en genomsnittlig villa är 5-6 ton, enligt Energimyndigheten. Därför behövs utrymme för ett pelletsförråd som ska rymma cirka 3,5 ton. Tänk på att det är en kostnad som tillkommer. Enligt Energirådgivningen kostar ett ton pellets 2 500-3 100 kr. Förbrukningen beror på hur högt energiinnehåll pelletsen har samt hur pass fast den är. Pelletsen ska också ha en låg askhalt, det vill säga att den inte askar under en temperatur på 13 000 grader.

Energimyndigheten rekommenderar också att man kompletterar pelletspannan med en solfångare som komplement under sommaren, då man inte behöver lika mycket värme. Oftast medföljer annars en elpatron till pannan som används vid behov.

Brännare
En del pannor kommer med brännare integrerad men för några pannor har du möjlighet att välja till brännare, förutsatt att de funkar med pannan. I vår guide finns både pannor med integrerade och separata brännare.

Rengöring och sotning
För att bibehålla en hög verkningsgrad är det viktigt att rengöra och sota pannan regelbundet. Sotning två gånger per år är normalt medan uraskning sker veckovis eller en gång i månaden beroende på panna. En del pannor har automatisk uraskning eller sotning.

Relativt miljövänligt
Att elda med pellets, som är ett biobränsle, är mer miljövänligt än många andra energiformer eftersom förbränningen inte bidrar till växthuseffekten. Däremot sprider eldning av pellets vissa rökgaser som bidrar till försurning och övergödning. Röken är dessutom hälsofarlig att andas in. Men i det stora hela ses pelletseldning som en miljövänlig form av värme.

För att spara energi och spara pengar finns det pannor som är klimatstyrda, vilket innebär att värmen som går ut i huset styrs av temperaturen utomhus. Med shuntautomatik kan man också få en jämnare inomhustemperatur.

Tillstånd
Att kontakta skorstensfejarmästaren och kommunen är det första steget innan du installerar en pelletspanna. Du kan behöva bygglov för installationen och skorstenen måste inspekteras.

1. Nibe Pellux 200 - Med automatisk sotning

nibepellux

Pannan har automatisk sotning och en elpatron på 9 kW. Du kan styra värmen ut i systemet via utetemperaturen. Tillsammans med att pannan kommer med klimatstyrd shuntautomatik ska detta enligt tillverkaren spara pengar. Pannan är utrustad med en intern cirkulationspump som startar när man tappar varmvatten.

Mått: 1520x595x710 mm
Vikt: 230 kg
Maxeffekt: 25 kW
Verkningsgrad: 90 %
Asklåda: 22 l
Garanti: 2 år
Brännare: Köps separat

Cirkapris: 38 300 kronor

2. CTC Ecoflex V - Integrerad brännare

ctcecoflex


Modellen är utrustad med integrerad brännare och en elpatron upp till 9 kW. Rökgastemperaturen regleras via en justerskruv. En gång om året ska själva brännaren rengöras. Tillverkaren framhåller att pannan förutom att uppfylla kraven i Sverige på miljöcertifiering också når upp till de tyska kraven (BAFA), vilka ska vara hårdast i världen.

Mått: 1450x600x800/990 mm
Vikt: 265 kg
Maxeffekt: 15 kW
Verkningsgrad: 92%
Asklåda: 42 l
Garanti: 2 år
Brännare: Integrerad

Cirkapris: 55 000 kronor

3. Ariterm Biomatic+ 20 - Med inbyggd shuntautomatik

ariterm

Pannan har automatisk sotning och en integrerad brännare. Elpatronen upp till 9 kW. Pannans effekt kan regleras i tre steg. Pannan har inbyggd shuntautomatik och finns även i en enklare variant – Biomatic+ 20 Ultra light. Displayen visar rökgastemperatur, pelletsförbrukning, lager, larmfunktion med mera. Servicebehovet är beroende av pelletskvaliteten och effektuttaget.

Mått: 1755x608x935 mm
Vikt: 245 kg
Maxeffekt: 20 kW
Verkningsgrad: 91 %
Asklåda: 50 l
Garanti: 2 år
Brännare: Integrerad

Cirkapris: 59 900 kronor

4. Biotech PZ-25 RL - Helautomatisk

biotech


Denna panna ska sköta sig själv utan större arbetsinsatser mer än att få ordning på inställningarna från början. Genom att den automatiskt anpassar effekten efter villans behov skall man enligt tillverkaren förlänga livlängden på pannan och även spara pengar. Kommer med en integrerad brännare. Pannan ska sotas en gång i månaden på sommaren och två gånger i månaden på vintern.

Mått: 1520x1300x750 mm.
Vikt: 370 kilo.
Maxeffekt: 25 kW.
Verkningsgrad: 96 %.
Asklåda: 24 l.
Garanti: 2 år.
Brännare: Integrerad.

Cirkapris: 134 000 kronor

5. Ulma 2000 - Fem års läckagegaranti

ulma


En panna som larmar när det dags för sotning. Asklådan behöver tömmas 2-3 gånger per år. Pannan är gjord i Sverige och har 1 års garanti men den gäller upp till fem år för läckage. Kommer med en elpatronen på 6 kW. För högsta möjliga verkningsgrad är detta enligt tillverkaren inte en panna som passar alla brännare utan är optimerad för brännaren Ulma 2000 TCA.

Mått: 1220x600x750 mm.
Vikt: 250 kilo.
Maxeffekt: 20kW.
Verkningsgrad: 92 %.
Asklåda: 45 l.
Garanti: 1 år, samt 5 års läckagegaranti.
Brännare: Köps separat.

Cirkapris: 32 500 kronor

6. Janfire Pelletspanna - Har spaksotning

janfire pelletspanna


Tack vare automatisk spaksotning sköter sig enligt tillverkaren pannan i prinicp själv. Detta är dock tillval. Tillverkaren räknar med att man bara behöver tömma asklådan två gånger per år om pannan är installerad i en genomsnittlig villa. Elpatron 3, 6 eller 9 kW.

Mått: 1495x602x1020 mm.
Vikt: 319 kilo.
Maxeffekt: 23 kW.
Verkningsgrad: >90 %.
Asklåda: 120 l.
Garanti: 3 år.
Brännare: Köps separat.

Cirkapris: 39 500 kronor

7. Viessmann Vitoligno 300-P (8-24 kW) - Med roster

viessmann


Den här pannan har en integrerad brännare där pellets går in på ett roster och förbränns. Det är skälet till pannans höga verkningsgrad, menar tillverkaren. Automatisk askutmatning ingår i konstruktionen. Matarenheten har cellmatare och matarskruv vilket ska göra så att bränslet doseras precist och ekonomiskt.

Mått: 1065x680x1485 mm
Vikt: 387 kg
Maxeffekt: 28 kW
Verkningsgrad: >95 %
Asklåda: 14 l
Garanti: 2 år
Brännare: Integrerad

Cirkapris: 105 000 – 110 000 kronor

8. Fröling P4 pellet - Lågt ljud

fröling


Kommer med automatisk uraskning och har två asklådor. Styrning för två värmekretsar ingår som standard. Finns även möjlighet att få larmmeddelanden via sms. Tillverkaren hävdar också att pannan är så gott som ljudlös.

Mått: 1280x770x740 mm
Vikt: 425 kilo
Maxeffekt: 20 kW
Verkningsgrad: >93,3 %
Asklåda: 37 l
Garanti: 3 år för mekaniken, 2 år för elektroniken
Brännare: Integrerad

Cirkapris: 92 000 kronor

9. Pellmax CU - Klimatstyrd

pellmax

Pannans värmereglage styrs av utomhustemperaturen och produkten har en elpatron. Det finns en vattenberedare och enligt tillverkaren är pannan gjord för att man ska kunna behålla en hög verkningsgrad trots att man eldar i den under en längre tid. Man behöver sota och aska ur pannan en gång i månaden. 

Mått: 1540x570x745 mm
Vikt: 300 kilo
Maxeffekt: 25 kw
Verkningsgrad: 90 %
Asklåda: 25 l
Garanti: 2 år
Brännare: Köps separat

Cirkapris: 38 500 kronor

10. ETA PC 20 - Kan styras via smartphone

10 eta

Pannan har automatisk tändning och släckning av pellets. Laddningen av ackumulatortanken sker med integrerad pump och shunt. Pannan har också mikroprocesstyrning och inbyggd nivåvakt. Den kan styras via smartphone eller en dator. Förbränningsfunktionen finns i pannan och pelletsen förbränns på ett roster. På så sätt menar tillverkaren att man får en högre verkningsgrad.  

Mått: 1110x750x1291 mm
Vikt: 347 kilo
Maxeffekt: 20 kW
Verkningsgrad: >94,8 %
Asklåda: 24 l
Garanti: 5 år
Brännare: Integrerad

Cirkapris: 105 000 kronor