Sök

Elda mer miljövänligt

2008-02-12

Med eldning av träpellets kan du spara både på miljön och på din ekonomi. Smartson presenterar en översikt av olika anläggningar för pelletseldning.

Modell Pris Kommentar
Värmebaronen Viking Bio 19000 Liten och smidig
Swebo PB20 19625 Lågviktare
Nibe PB10 17625 Lågt pris
Iwabo Villa S2 22500 Automatisk uraskning
Effecta Nicoletta 53400 Modern design
Ecotec Tyr 36660 Pellets och ved
Viessmann Vitolig 300 78750 Helautomatisk
Janfire Integral 54000 Komplett enhet
Ecotec Mini Q 41250 Ackumulatorkoppling
Effecta Pellets 220 29900 Lång garanti

Sammanfattning

Vad är pellets?
Pellets är ett cylinderformat eldningsbränsle som består av sammanpressad biomassa. Exempel på råvara är såg- och kutterspån. Pellets är klimatneutralt och till skillnad från vid oljeeldning tillkommer inte någon koldioxid vid eldning. Dessutom är pellets billigare att elda med. Pellets tillverkas med en diameter på 5-12 millimeter, vanligast är 8 mm. Tre kubikmeter pellets motsvarar en kubikmeter olja. Pellets kan köpas i lösvikt, säck eller bulk. Läs mer på www.pelletsbranschen.se 

Inledning

Se över uppvärmningen
Ditt val av värmeanläggning bör naturligtvis göras med hänsyn till hur din fastighet värms upp idag. Om du eldar med olja och vill byta till pellets, är det i regel tillräckligt att byta ut brännarenheten till pannan. Tillverkarna har information om vilka pannor pelletsbrännare passar till. En komplett pelletspanna med integrerad brännare är en dyrare investering, men också en mer fullständig helhetslösning där enheterna från början anpassas till varandra. Detta kan ge en högre förbränningsverkningsgrad och ett enklare underhåll. En pelletskamin kan vara ett lämpligt alternativ i fastigheter med direktverkande el, men fungerar också i kombination med andra uppvärmningsformer. Här tittar vi närmare på tio pelletsanläggningar, varav hälften utgör kompletta helhetslösningar.

Skötsel och underhåll 
Att elda med pellets kräver en del apparatskötsel, bland annat i form av uraskning och sotning. För att kunna bevara en hög verkningsgrad är det viktigt att brännaren underhålls väl. Skötselfrekvensen avgörs till stor del av anläggningens utformning och funktioner. Det finns helautomatiska pannor med automatisk asktömning och rengöring, där tillverkarna uppger att tillsyn bara krävs en eller ett par gånger om året. Äldre pannor med trängre rökgångar och små askutrymmen kan dock behöva en mer kontinuerlig tillsyn. Förvaring och påfyllning av pellets är också av betydelse. Den smidigaste lösningen anses vara ett bulklager som fylls på direkt från lastbil ett par gånger per år. Vanligast är att använda ett veckoförråd dit leveranserna sker säckvis.

Tipsruta
Ta kontakt med en energirådgivare för att se över vilka alternativ som kan passa dig och din fastighet. Energirådgivare finns i varje kommun och svarar kostnadsfritt på frågor om bland annat uppvärmningssystem och biobränslen. På energimyndighetens hemsida finns en lista med kontaktuppgifter till respektive kommun. (www.energimyndigheten.se).

Så gjorde vi

Urvalet är baserat på några av marknadens aktuella modeller. Priserna varierar hos olika återförsäljare och inkluderar inte installation och tillval. Produkterna har inte testats och priserna anges inklusive moms.   

Värmebaronen Viking Bio - Liten och smidig

Mått: 208 x 216 x 296 mm 
Vikt: 12 kg 
Max effekt: 20 kW 
Garanti: 2 år  
Cirkapris: 19 000 kr

Övrigt: En kompakt framåtbrinnande pelletsbrännare med en maximal effekt på 20 kW. Viking Bio har automatiska övervakningssystem som kontrollerar att brännare och panna är säkra att elda i. Brännaren använder elektrisk uppstart. Som tillval finns en funktion som automatiskt känner av om behovet av varmvatten ökar. I priset ovan ingår matarskruv.

Swebo PB20 - Lågviktare

Mått: 250 x 220 x 300 mm
Vikt: 12 kg
Max effekt: 20 kW
Garanti: 2 år
Cirkapris: 19 625 kr

Övrigt: Swebos brännare PB20 har en angiven förbränningsverkningsgrad på ca 90 %. Elektrisk tändning är standard. PB20 är utrustad med ackumulatortankstyrning och modulerande förbränningsfunktion. Det finns olika säkerhetsfunktioner som ska skydda mot överhettning. Den är dessutom utrustad med extra larmuttag för att kunna kopplas mot externa larmfunktioner. Exempel på tillval är matarskruvar i olika längder samt förråd.

Nibe PB10 - Lågt pris

Mått: 470 x 200 x 570 mm
Vikt: 17 kg
Max effekt: 20 kW
Garanti: 2 år
Cirkapris: 17 625 kr 

Övrigt: PB10 är en robust pelletsbrännare för villauppvärmning. De angivna måtten är totalt med rökrör. Bränner pellets mellan 6 och 12 mm. Enligt tillverkaren ska styrsystemet borga för en lugn och kontrollerad eltändning och uppstart. Genom det termostatstyrda systemet anpassas eldningen automatiskt efter husets värmebehov. Som tillbehör kan nämnas en dragbegränsare. Cirkapriset inkluderar en matarskruv på 1,5 meter. 

Iwabo Villa S2 - Automatisk uraskning

Mått: 250 x 215 x 350 mm 
Vikt: 18 kg
Max effekt: 20 kW 
Garanti: 2 år
Cirkapris: 22 500 kr 

Övrigt: Pelletsbrännaren Iwabo Villa S2 saluförs av Metro Therm AB. Villa S2 är utrustad med automatisk uraskning. Modellen har också eltändningssystem, flamvakt samt övervakning av matningsspänning till externskruv. Det finns tre valbara effektlägen mellan 10-20 kW och ett digitalt övervakningssystem med display som visar driftstatus. Inställningarna för brännaren görs via den yttre knappsatsen. Cirkapriset är exklusive matarskruv.

Effecta Nicoletta - Modern design

Mått: 1350 x 530 x 620 mm
Vikt: 145 kg
Max effekt: 13,4 kW (10,1 kW till vatten)
Garanti: 5 år
Cirkapris: 53 400 kronor

Övrigt: Nicoletta är en vattenmantlad pelletskamin avsedd att kopplas mot ackumulatortank med radiatorsystem. 80 procent av effekten går till vattendelen. Det interna pelletsförrådet rymmer 32 liter. Fönstret i kaminen är eldfast och har ett självrengöringssystem. I standardutrustningen ingår automatisk antändning, manuell säkerhetslucka och programmerbar drift. Som tillbehör finns gsm-kontroll för att kunna sätta på och stänga av kaminen via telefon.

Ecotec Tyr - Pellets och ved

Mått: 950 x 490 x 650 mm
Vikt: 150 kg
Max effekt: 6 kW
Garanti: 2 år
Cirkapris: 36 659 kr

Övrigt: Ecotec Tyr är en pelletskamin som också kan eldas med ved. Den styrs via en termostat som kan förprogrammeras till att hålla olika temperatur under olika perioder. Kaminen använder konvektionsfläkt för värmespridning. Ecotec Tyr är utrustad med undermatad pelletsbrännare. Det externa pelletsförrådet som ingår kan placeras bredvid kaminen. Som tillval finns asksug samt askavskiljare för enklare underhåll. 

Viessmann Vitolig 300 - Helautomatisk

Mått: 1890 x 1030 x 735 mm
Vikt: 367 kg
Max effekt: 26 kW
Garanti: 2 år
Cirkapris: 78 750 kronor

Övrigt: Vitolig 300 är en helautomatisk värmepanna för pelletseldning. Bränsleförsörjningen sker från den integrerade pelletsbehållaren på 232 liter. Vattenvolymen i pannan ligger på 53 liter. Verkningsgraden anges till 95 %. Vitolig 300 är utrustad med automatisk rengöring av värmeupptagande ytor samt automatisk tömning av brännkoppen. Kräver tillsyn en gång per år. Är utrustad med självreglerad effektanpassning som ska bevara en hög verkningsgrad. 

Janfire Integral - Komplett enhet 

Mått: 1500 x 540 x 1020 mm
Vikt: 295 kg
Max effekt: 20 kW
Garanti: 3 år 
Cirkapris: 54 000 kronor 

Övrigt: Janfire Integral är en komplett enhet bestående av Janfire pelletspanna och Janfire pelletsbrännare NH. Integral har en vattenvolym på 150 liter och eldstadsvolym på 120 liter. Med det stora askutrymmet ska uraskning enligt tillverkaren inte behöva ske mer än ett par gånger per år. Pannan kan även förses med automatisk askutmatning. Sotning av pannan sker genom att en spak dras ut. Som tillbehör finns automatisk spaksotning.

Ecotec Mini Q - Ackumulatorkoppling

Mått: 1080 x 480 x 1235 mm
Vikt: 186 kg
Max effekt: 20 kW
Garanti: 2 år
Cirkapris: 41 250 kronor

Övrigt: Ecotec Mini Q är en laddpanna för ackumulatortank. Finns också med effektstorleken 25 kW. Pannan är utrustad med undermatad pelletsbrännare och rymmer 55 liter vatten. Det ska ge en snabb uppvärmning med små effektförluster. Tillverkaren rekommenderar pannan i kombination med en solfångare som kopplas mot ackumulatortanken. Bland extrautrustningen märks asksug samt pelletsförvaring. 

Effecta Pellets 220 - Lång garanti

Mått: 1460 x 700 x 700 mm
Vikt: 160 kg
Max effekt: 25 kW
Garanti: 5 år
Cirkapris: 29900 kr

Övrigt: Effecta Pellets 220 inkluderar sotautomatik, men inte brännare som köps separat. Finns även för dockning mot ackumulatortank. Pannan har en vattenvolym på 200 liter, värmeslinga för tappvarmvatten, el-patron och radiatorventil. Väl tilltaget askutrymme och utdragbar asklåda. Kan även utrustas med automatisk sotning av konvektionsdelen. Till pannan kan man ansluta de flesta typer av pelletsbrännare.