Sök

Effektivt med diskmaskin

2004-03-02

Råd & Rön testar åtta diskmaskiner, både bänk- och golvdiskmaskiner. Bra rakt igenom är diskkapaciteten och torkareffekten. Hanterbarheten varierar stort.

Modell Betyg Pris Kommentar
Husqvarna QD 96i 12,5/15 5050 "Avhärdare ingår"
Cylinda DM72 11/15 8900 "Barnspärr på luckan"
AEG Favorit 80830U 13/15 8950 "Bra"
Electrolux ESF 2435 13/15 4650 "Bra"
Bosch SGU69A02SK 11/15 7990 "Avhärdare ingår"
Whirlpool ADP 6966 11,5/15 7190 "Glest galler"
Siemens SE 35A260SK 12/15 6590 "Glest galler i underkorgen"
Electrolux ESF 6131 12/15 5690 "Prisvärd"

Sammanfattning

I testet framkommer att av de åtta diskmaskinerna är den största skillnaden hanterbarheten. Dock får ingen maskin högsta betyg avseende detta. I övrigt är maskinerna likartade, med bra torkar- respektive diskeffekt, låg ljudnivå och i stort sett samma energiåtgång även om golvmaskinerna har en högre årskostnad än bänkmaskinerna.

Inledning

Råd & Rön testar åtta stycken diskmaskiner och anser att det sparar mycket tid liksom energi att använda en diskmaskin istället för att handdiska. De flesta maskiner på marknaden håller hög standard när det gäller kvaliteten på diskningen liksom effekten av torkningen. Det är dock inte alltid lika lätt att hantera dem, vilket visar sig i testet. Man testar det mest energisparande programmet som diskmaskinen har.

Disk- liksom torkeffekten är maximal i testet och bara en av maskinerna, Electrolux ESF 6131 fick medelmåttigt betyg för momentet och alla de andra högsta. Däremot kommenteras att många av diskmaskinerna tar lång innan de blir klara. Hanterbarheten går att diskutera och ingen av maskinerna i testet får direkt höga betyg, varav fyra av maskinerna inte ens fick godkänt. Svårigheterna ligger i att maskinerna ofta är svåra att öppna, har tröga knappar, glesa galler och svårförståeliga paneler. Driftskostnaden per år för golvdiskmaskinerna blir högre än hos bänkdiskmaskinerna.

Electrolux-ESF6131
Electrolux ESF 2435 är en bänkdiskmaskin som är en av de få i testen som får godkänt betyg i hanterbarhet. Disk- och torkeffekt får högsta betyg och ljudnivån är klart godkänd. Bra att avhärdare ingår i köpet. Husqvarna QD 96i är en bänkdiskmaskin som får lågt betyg gällande hanterbarhet. Låg energiåtgång och driftskostnad. Högt betyg gällande tork- och diskeffekt. Den billigaste golvdiskmaskinen i testet är Electrolux ESF 6131, som också är den enda maskinen som inte får högsta betyg för diskeffekt. Maskinen anses ändå vara bra med tanke på priset. Hanterbarheten får godkänt. Ett program tar 2 timmar och 45 minuter.

Siemens-SE35A260SK
Siemens SE 35A260SK golvdiskmaskin får väldigt lågt betyg när det gäller hanterbarheten, medan disk- och torkeffekt är mycket bra. Låg ljudnivå. Golvdiskmaskinen Whirlpool ADP 6966 är inte speciellt bra när det gäller hanterbarhet och får ett av de lägsta betygen för det. Ljudnivån är låg och bra, detsamma gäller disk- och torkareffekt. Bosch SGU69A02SK som är en golvdiskmaskin får lägsta betyg när det gäller hanterbarhet, men även här är ljudnivån låg och diskeffekten mycket bra. Ett program tar 2 timmar och 30 minuter. En av de maskiner som har störst vattenåtgång.

AEG-Favorit-80830UW
Även Cylinda DM72, som är en golvdiskmaskin, får lägsta betyg gällande hanterbarhet. Trots detta anses inredningen vara bra i både över- och underkrogen. Mycket låg ljudnivå. AEG Favorit 80830U är en av de få som får godkänt betyg när det gäller hanterbarhet. Ljudnivån är bra. Tyvärr glest galler i underkorgen. Relativt hög vattenåtgång.

Senast uppdaterad: 2018-11-12
Av: