Sök

Dags för centraldammsugare?

2004-02-16

Det kanske är dags att installera en riktig centraldammsugare i huset? Råd & Rön har testat 18 modeller i priser från 4,460 till 14,230 kronor.

Modell Betyg Pris Kommentar
Beam BM 165 EA 12/15 4500 "Låg vikt"
Univac Compact II 11/15 4900 "Besvärligt byta påse"
Foma HG 1730 12/15 5400 "Kan användas utan påse"
Beam 2725 EA 12,5/15 5500 "Har låg vikt"
Husky Q Pro T 10/15 14230 "Lätt munstycke och rör"
Beam 2875 EA 12/15 8500 "Universalmunstycke"
Volta U3720 12,5/15 6440 "Låg friktion"
Allaway E1600std 12,5/15 5500 "Lättskött"
Univac Millenium 10,5/15 6400 "Munstycke och rör lätta"
Cyclo Vac E100 12,5/15 4480 "Påse och filter lättåtkomliga"
Volta U3700 12,5/15 5920 "Lättskött spärrkoppling"
Foma HG 1515 12/15 4460 "Munstycke och rör tunga"
Electrolux ZCV 782 12,5/15 6650 "Besvärligt byta påse"
Husky Q extra 9,5/15 7450 "Påse lättåtkomlig"
Allaway PM 300e 12,5/15 8500 "Kan användas utan påse"
Electrolux ZCV 750/750 Etage 12,5/15 5860 "Munstycke och rör tunga"
Electrolux ZCV 781 12,5/15 5820 "Låg friktion"
Allaway BA 300e 12,5/15 7000 "Besvärligt byta påse"

Sammanfattning

Råd & Rön har testat 18 centraldammsugare och menar att det fortfarande är en ganska dyr investering, även om produkterna har blivit bättre. I testet har man främst koncentrerat sig på sugförmåga, hantering, vikt, påsar och filter liksom partikelutsläpp.

Inledning

Centraldammsugaren är fortfarande en stor investering även om priserna har gått ner. Även installationen kostar en del. Fördelen med en centraldammsugare är det låga ljudet och att inga partiklar kommer ut i inomhusluften. Men det är stor skillnad mellan olika centraldammsugare i testet. Både vanliga dammsugare och centraldammsugare suger upp damm lika bra. Hur stor påse dammsugaren har och hur mycket påsarna kostar är viktigt. I testet reagerar man över den stora skillnaden i att byta påse hos olika modeller. Vissa dammsugare kan användas utan påse.

Råd & Rön mäter dammupptagningsförmåga och utsläpp av dammpartiklar i utblåsluften. Man tittar på hanterbarhet, bullernivå, arbetsvikt och uppmätt sugeffekt. När det gäller hanterbarhet har de flesta fått godkänt betyg för ergonomi, anslutning, pås- respektive filterbyte och friktion.

Foma HG 1515 är lätt att använda på matta och hårt golv utan friktion. Det är dock besvärligt med filterbytet och dammsugaren är ganska tung. Dessutom kommer det ut mycket partiklar genom utblåset. Går att använda utan påse. Cyclo Vac E100 har till skillnad mot Foma väldigt lite partikelutsläpp vid utblåset. Dock är den tung att använda. Sugeffekten är god och friktionen bra mot golv och matta. En av de högsta sugeffekterna. När det gäller Beam BM 165 EA är påsen lätt att byta och vikten är låg, vilket gör den lätt att använda. Något svårt på mattor.

allaway-e-1600std
Univac Compact II är lätt och har ett universalmunstycke som ska klara mattor och golv, men att dammsuga mattor går trögt. Svårt byta påse. Handtaget kunde vara mer ergonomiskt. Dessutom är partikelutsläppet mycket högt. Foma HG 1730 fungerar bra på matta och golv. Den är tung att använda och filtret är svårbytt. Allaway E1600 har en påse som är svårbytt, men är lätt att använda både på matta och golv. Överhuvudtaget praktisk och enkel.

Electrolux-ZCV750.
Beam 2725 EA har låg vikt och känns praktisk. Dock är det besvärligt att byta påse och filter. Inte så bra när det gäller att dammsuga mattor. Högt partikelutsläpp. Electrolux ZCV 781 fungerar bra på mattor och golv med påse och filter som är lätta att komma åt. Lätt att sära på munstycke och rör. Electrolux ZCV 750/750 Etage har en liten centralenhet där det är lätt att byta filter och påse. Låg friktion mellan matta och golvdammsugning. Lättskött och flexibel

Volta U3700 är lätt att sköta. Påse och filter är tillgängliga men svåra att byta. Bra sugförmåga på matta och golv. Ganska tung. Univac Millenium har hög friktion mot mattor. Dock är den lätt och påsen är lätt att komma åt. Bra sugeffekt men högt partikelutsläpp. Volta U3720 har god sugeffekt och fungerar bra på matta och golv. Lättskött om man bortser från byte av påse.

Electrolux-ZCV782
Electrolux ZCV 782 är lätt att dammsuga med på matta och på golv. En tung dammsugare som är enkel att sköta. Bra sugförmåga och lågt partikelutsläpp. Allaway BA 300e har låg sugförmåga men är lätt att använda både på matta och golv. Svårbytta påsar och filter. Kan användas utan påse. Husky Q extra har godkänd sugförmåga men hög friktion på mattor. Lätt att komma åt påse och filter. Låg vikt.

Allaway PM 300e är trevlig att använda på golv och matta med en av de högsta sugeffekterna. Lätt att ansluta och hantera. Beam 2875 EA är inte så bra på mattor men bra på hårda golv. Sugeffekten är hög men så är också partikelutsläppet. En lågviktare som är lätt att använda. Husky Q Pro T har hög friktion på matta men högst sugeffekt. Lätt att komma åt påsen.

Senast uppdaterad: 2018-11-12
Av: