Sök

Bort med fukten i luften

2004-09-22

En luftavfuktare för källaren eller torkrummet är det många som behöver. Råd&Rön testar 12 varianter där effektiviteten och hanterbarheten varierar, liksom priserna.

Modell Pris Kommentar
Woods MDE 25 4700 "Bullrar mest"
KCC-520HB 3600 "Bra"
Mitsubishi E 16S 4500 "Bra"
Bosch B1REM20000 4300 "Bra"
Elbjörn A30BT 6300 "Sämst medelvärde"
KCC-920 HA 3300 "Bra grepp för vattenbehållare"
Amcor DC 14 3000 "Automatikprogram"
Mitsubishi E 16SX 5500 "Dåligt grepp"
Amcor DC 10 2600 "Bra grepp"
Bosch B1REM16001 4500 "Dåligt grepp för vattenhållare"
Bosch B1REM12001 3300 "Dåligt grepp"
Flipper Dry 300 3500 "Har hygrostat"

Sammanfattning

I Råd&Röns test av 12 luftavfuktare är det främst tre avfuktare som är vinnare: Mitsubishi E 16S, Mitsubishi E 16SX och KCC-520HB. I övrigt är det stor skillnad på kapacitet och hanterbarhet. Testaren tycker det är viktigt att titta på hur avfuktaren fungerar i lägre temperatur, liksom hur mycket vatten apparaten samlar på sig från luften per kilowattimme.

Inledning

Råd&Rön testar sammanlagt 12 luftavfuktare till tvättstuga och källare. Endast fyra anses bra. Den dyraste är till och med den sämsta, speciellt vid låg temperatur. Tekniskt sett fungerar en luftavfuktare genom att den fuktiga luften sugs in i en fläkt och kondenseras på en kylslinga som kyls av en kompressor. Vattnet rinner ut i en behållare och torr, varm luft kommer ut i rummet.

I testet har man provat hur luftavfuktarna fungerar i olika lägen och i olika temperaturer då många använder dem i källaren eller liknande. Många luftavfuktare styrs av automatik och stänger av då luften blivit torr. För att testa effektiviteten kollar man hur mycket vatten som apparaten tar emot per kilowattimme.

flipper

Amcor DC 10 tar emot minst vatten per kilowattimme men fungerar bra vid olika temperaturer. Bullernivån är acceptabel. Lätt att hantera. Lägst uppmätt effekt. Amcor DC 14 har en av de högsta bullernivåerna, men har acceptabel avfuktning per kilowattimme. Hanterbarheten är god. Bosch B1REM12001 har en vattenbehållare som är svår att dra ut. Avfuktningen är riktigt bra vid olika temperaturer och ljudnivån acceptabel. KCC-520HB låter minst och har mycket bra avfuktning per kilowattimme i förhållande till priset. Energiförbrukningen är dock hög. KCC-920 HA har sämre förmåga i lägre temperatur. God hanterbarhet.

elbjorn

Flipper Dry 300 tar in cirka 1,1 liter vatten per kilowattimme och har hygrostat som känner av när luften är tillräckligt torr. Bosch B1REM20000 får omdömet “Bra“. Avfuktaren tar i genomsnitt in 1,4 liter vatten per kilowattimme, vilket är högt. Hanterbarheten kunde dock vara bättre. Bosch B1REM16001 fungerar väl även vid lägre temperaturer och har låg ljudnivå. Mitsubishi E 16S får också bra betyg och tar upp 1,5 liter vatten per kilowattimme. Fungerar väl även vid lägre temperatur. Woods MDE 25 låter mest. Dessutom är greppet för vattenhållaren bristfälligt. Tar in 1,1 liter vatten per kilowattimme. Mitsubishi E 16SX tar in 1,4 liter vatten per kilowattimme. Bullernivån är låg. Hanterbarheten kunde vara bättre. Elbjörn A30BT är dyrast i testet och får sämst betyg. Den tar bara in 0,8 liter vatten per kilowattimme. Dessutom låter den för mycket.

Senast uppdaterad: 2018-11-12
Av: