Sök
Hitachi DZ-MV380E

Hitachi DZ-MV380E

DVD-direkt

2003-11-26

Videokamera med bild- och ljudkvalitet som bra DV-kameror och dessutom DVD-kamerans inneboende fördelar.
Testkälla Betyg Kommentar
Video 69/100 "Gute Bild- und Tonqualität"
Datormagazin "Ganska smart"
VideoAktiv Digital 69/100 "Deckt einen enormen Farbraum ab"

Vad tycker testarna?

I det stora hela är testarna positivt inställda till kameran som anses erbjuda en hel del smidiga finesser. Den största bristen anses vara att vissa av knapparna är osmidigt placerade, vilket gör att några manuella funktioner är lite krångligare att använda sig av. Även det faktum att det tar ganska lång tid att starta kameran ses som ganska irriterande. I övrigt är det dock positiva ordalag rakt igenom. Flera av testarna anmärker på att bild- och ljudkvalitet håller samma klass som bra DV-produkter, detta kombinerat med möjligheter till direkt redigering och det faktum att man aldrig behöver spola en DVD-skiva uppskattas onekligen. Det blir relativt höga betyg och i det test kameran jämförs med en konkurrerande DVD-kamera tar också MV380 hem vinsten.

Video

"Gute Bild- und Tonqualität"

Video jämför denna kamera med Panasonic VDR-M30EG. Testaren menar dock att den mest intressanta frågan är hur deras bild- och ljudkvalitet förhåller sig till vad konkurrerande DV- modeller har att erbjuda. DZ-MV380 anses rent funktionsmässigt bjuda på lika mycket som en vanlig DV-kamera med diverse manuella funktioner som uppmuntrar till kreativt filmande. Det blir poängavdrag för att Hitachi placerat vissa knappar ganska klantigt och att vissa av funktionerna bara går att ställa in via menysystemet. Däremot anses bildkvaliteten vara riktigt bra. Detsamma gäller för ljudet. Enligt testaren är detta den första DVD-kameran som håller lika hög kvalitet som en DV-kamera i samma prisklass. Tack vare detta vinner också Hitachi DZ- MV380 testet över Panasonic VDR-M30EG som får nöja sig med 66 poäng.

Källa: Video, Nr 9 2003
Datormagazin, Nr 9 2003
VideoAktiv Digital, Nr 6 2003

Datormagazin

"Ganska smart"

Datormagazin lägger märke till att sökare och LCD-skärm fått en ansiktslyftning från tidigare modeller, något som givetvis uppskattas. Något som uppfattas som irriterande är väntetiden från att kameran slås på till det att man kan filma. Vad gäller redigering upptäcker testaren att bokstaven Å inte fungerar i kameran, något som får testaren att undra om det inte är smidigare att sköta all redigering i datorn. Överföring från DVD-RAM till dator går enligt testaren enkelt. Avslutningsvis menar testaren att kameran bör tilltala två vitt skilda målgrupper. Först de som inte vill redigera alls utan spelar in direkt på DVD-R och sedan kan spela upp materialet direkt i alla vanliga DVD-spelare. Den andra gruppen är folk som tycker det är smidigt att kunna läsa in materialet direkt till datorn i ett format som är perfekt för vidare bearbetning.

VideoAktiv Digital

"Deckt einen enormen Farbraum ab"

VideoAktiv Digital poängterar skillnaden mellan denna och traditionella videokameror. Det är nämligen möjligheten att redigera direkt och att avsaknaden av band ser till att man aldrig behöver spola för att hitta en scen. Istället får man automatiskt upp en meny med alla scener som filmats, vilket testaren tycker är praktiskt. Kamerans starttid bedöms som lika lång eller längre än en DV-kamera. Även denne testare kommenterar att några av knapparna är olyckligt placerade, men tycker samtidigt att menysystemet är smidigt och översiktligt. Funktionsmässigt finns allt som testaren önskar sig, men det poängteras att det är omöjligt att redigera direkt på DVD-R. Bildmässigt blir testaren smått imponerad, MV380 håller samma nivå som de bästa DV- produkterna för konsumentbruk. Testaren nämner många områden som förbättrats gentemot tidigare modeller, där särskilt kvalitet vid dåliga ljusförhållanden märks. Det blir höga poäng för en kamera som konkurrerar med de bästa DV-produkterna och som samtidigt är överlägsen andra DVD-kameror vad gäller bild- och ljudkvalitet.

Cirkapris: 14000 kronor

Produktfakta: Hitachi DZ-MV380E är en videokamera som lagrar data direkt på DVD-skivor såsom DVD-R eller DVD-RAM. Dessutom finns SD-kort för lagring av stillbilder. Filmat material lagras i MPEG2 format och stillbilder lagras med maximal upplösning 1280x960. 10x optisk zoom finns, liksom 240x digital zoom. LCD-skärmen är 2,5 tum. Med maximal bildkvalitet får det plats 36 minuter film på en skiva, med lägsta kvalitet ryms det 120 minuter. Funktionsmässigt finns bland annat fem AE program, manuell bländare, vitbalans (manuell och fast värde), och manuell fokus (knappstyrd). Överföring till dator sköts via USB 2.0 och det följer med fjärrkontroll, FBAS-kabel, S-Video kabel, USB-kabel, laddare och mjukvara. Mått: 60x93x147 mm, vikt 560 gram.

Modell: Hitachi DZ-MV380E