Sök
Test av åtta stegräknare 2009

Test av åtta stegräknare 2009

Släpp gångarna loss det är vår

2009-03-20

Med våren på ingång är det hög tid att plocka fram promenadskorna. En stegräknare håller koll på om målen uppfylls, men antalet registrerade steg kan skilja sig åt beroende på vilken modelltyp som används.

Modell Betyg Pris Kommentar
Tanita PD-724 20/25 400 Unika funktioner
Silva Pedometer Dist/Step 20/25 220 Enkel och noggrann
Omron Walking Style One 19/25 250 Mycket för pengarna
Silva Ex3 Plus 18/25 450 Funktionsrik
New Balance Via Motion 16/25 470 Sportig design
Hindab PE39 15/25 70 Bästa köpet
Axess Stegräknare 14/25 100 Felmarginal vid gång
Paso FM Digital Pedometer 13/25 100 Klumpig budgetmodell

Sammanfattning

Att promenader har positiva effekter för vår hälsa är ingen nyhet men ny forskning, där högskolan i Kalmar medverkat, visar att vi bör gå fler steg än de 10000 som tidigare rekommenderats. För män mellan 18-50 år och kvinnor upp till 40 år är det nu 12000 steg som gäller.

Inledning

Med eller utan filter
Det finns två huvudtyper av stegräknare, med filter och direktdrivna. En modell med filter kräver att ett visst antal steg tas i följd innan stegräkningen uppdateras. Det betyder att korta steglängder hamnar utanför mätvärdet. En direktdriven modell registrerar alla steg, men är mer känslig med att registrera andra rörelser som inte är steg.

Nu även i väskan

Ytterligare en skillnad är stegräknarnas placering. Vissa är avsedda att sitta på byxlinningen/livremmen medan andra har en mer avancerad teknik för att kunna bäras i fickan, väskan eller kring halsen. En mer flexibel, men också dyrare lösning. Modellerna i detta test är överlag smidiga att bära. Undantaget är Paso FM på grund av stort format. Mer positivt är att den erbjuder enkel stegavläsning tack vare att displayen är riktad uppåt. Även Axess har en genomtänkt design med utfällbar lucka som förenklar avläsning vid gång.

Manuell stegkontroll

Det är inte helt lätt att bedöma varje modells tillförlitlighet då tekniken skiljer sig åt, men att den bör räkna någorlunda korrekt på plan mark och under normal gång är ett minimikrav. Vi har under testperioden noterat att Axess stegräknare visar för många steg vid varje mättillfälle. Den billigaste modellen Hindab ger ett noggrant och konsekvent resultat och Tanita har god precision oavsett placering. Bäst resultat uppvisar Tanita tillsammans med Silva Dist/Step.

Så gjorde vi

Stegräknarna har använts under promenader samt i kontorsmiljö. Vi har genomfört flertalet stegtester där 500 steg räknats manuellt och jämförts med resultatet i stegräknaren. Detta har gjorts på plant underlag och vid normal gångtakt. Betyget är en sammanräkning av dess tillförlitlighet, design, kvalitet, funktioner och prisvärde. Maxbetyg 25 poäng.

Test av stegräknare 9Tanita PD-724 - Unika funktionerbetyg

Typ: Filter
Placering: Valfri
Vikt: 27 gram
Mått: 30x80x10 mm
Funktioner: Steg, distans, kalori, överfallslarm, klocka, sjudagarsminne, splitfunktion
Omdöme: En pålitlig och noggrann stegräknare med flexibel placering. Har ett smidigt format och en tydlig display. Har även en smart splitfunktion där användaren kan få veta hur många steg en specifik sträcka är utan att behöva nollställa totalvärdet. Bra prisnivå med tanke på hur den ligger till i förhållande till Silva ex3 plus och New Balance. Utrustad med överfallslarm, men ljudsignalen är svag. Halsremmen som medföljer är inte särskilt bekväm och det vore bättre med en tygrem.
Cirkapris: 400 kronor

Test av stegräknare 8Silva Pedometer - Enkel och noggrannbetyg

Typ: Filter
Placering: Höften
Vikt: 26 gram
Mått: 34x45x25 mm
Funktioner: Steg, distans.
Omdöme: Liten, enkel och noggrann. Så kan denna modell sammanfattas. Den är dessutom lätt att knäppa fast på byxlinningen och sitter bra om än inte lika hårt som Axess. Märks knappt att den sitter på höften. Bra säkerhetsrem. Stegräknaren visar distans och steg vilket betyder att steglängden är den enda inställning som behöver göras. Displayfönstret är förhållandevis litet, men med tjockt glas av hög kvalitet. Från vissa vinklar kan det vara lite svårt att läsa av, men sifferstorleken är fullt tillräcklig.
Cirkapris: 220 kronor

Test av stegräknare 7Omron Walking Style - Mycket för betygpengarna

Typ: Filter
Placering: Höften
Vikt: 34 gram
Mått: 52øx23 mm
Funktioner: Steg, distans, klocka, kalori, aerobic-steg, sjudagarsminne
Omdöme: Testets enda cirkulära stegräknare. Formen har ingen direkt praktisk fördel, men den sitter bra och stabilt på höften. Dessutom lätt att fästa och ta av tack vare bra clip. Stegräkningen är noggrann med liten felmarginal i den manuella kontrollen. Knapparna för att bläddra i menyn är tryckvänliga och sitter bra till runt ytterkanten. Det är lite omständligt att manuellt nollställa stegen eftersom man samtidigt nollställer grundinställningarna för steglängd och vikt.
Cirkapris: 250 kronor

Test av stegräknare 6Silva Ex3 Plus - Funktionsrikbetyg

Typ: Filter
Placering: Valfri
Vikt: 23 gram
Mått: 40x54x26 mm
Funktioner: Steg, distans, klocka, kalori, tid, sjudagarsminne.
Omdöme: Liten och modern modell med filterfunktion. Kan placeras på valfri plats och det medföljer en rem för att hänga den kring halsen. Siffrorna i displayen kan vara lite svåra att läsa av när det är mörkt ute, men den har en smart sensorfunktion som automatiskt vänder siffrorna rätt. Noggrannheten i stegräkningen är bra om än lite inkonsekvent. Mest precis kring halsen. Den är för övrigt enkel att manuellt nollställa och att ställa in. Klockan hade dock gärna fått visas bredvid stegen i displayen.
Cirkapris: 450 kronor

Test av stegräknare 5New Balance Via - Sportig designbetyg

Typ: Filter
Placering: Valfri
Vikt: 22 gram
Mått: 38x70x10 mm
Funktioner: Steg, distans, klocka, alarm, kalori, sjudagarsminne
Omdöme: Snygg, sportig och tunn modell vilket gör den lättplacerad i exempelvis framfickan på byxorna. Godkänd stegräkning, men något inkonsekvent beroende på var den placeras. Högst precision ges runt halsen med den medföljande remmen. Informationen i displayen är lättavläst, men menysystemet är omständligt. Exempelvis måste man i minnesläget stega sig igenom alla sju dagar för att återgå till huvudmenyn. Resetknapp saknas.
Cirkapris: 470 kronor

Test av stegräknare 4Hindab PE39 - Bästa köpetbetyg

Typ: Direktdriven
Placering: Höften
Vikt: 18 gram
Mått: 35x47x19 mm
Funktioner: Steg, distans, kalori
Omdöme: En liten och lättburen modell som sitter mycket bra på bältet. Nackdelen med storleken är att displayen är i minsta laget. Mycket prisvärd med tanke på noggrannheten i stegräkningen. Ska enligt uppgift räkna steg, distans samt kalorier, men manual saknas och det går inte att ställa in steglängd och vikt. Har ett automatiskt standbyläge och den aktiveras när man rör på sig. Två knappar på fronten som inte är uppmärkta. I början är det lätt trycka på fel knapp och då nollställa stegräkningen av misstag.
Cirkapris: 70 kronor

Test av stegräknare 2Axess Stegräknare - Felmarginal vid gångbetyg

Typ: Direktdriven
Placering: Höft
Vikt: 28 gram
Mått: 40x54x26 mm
Funktioner: Steg
Omdöme: Genomtänkt design och överlag hög användarvänlighet. Felmarginalen vid det manuella stegräknartestet är förhållandevis hög. Stegräkningen styrs av luckan som när den är stängd räknar steg medan den öppna luckan tillfälligt stoppar stegräkningen. Enkel att läsa av utan att behöva ta av den från byxlinningen. Sitter ordentligt på plats tack vare rejält clip, men det är styvt och lite krångligt att fästa i livremmen. Nollställs enkelt genom ett knapptryck på displayen.
Cirkapris: 100 kronor

Test av stegräknare 1Paso FM Digital - Klumpig betygbudgetmodell

Typ: Direktdriven
Placering: Höften
Vikt: 39 gram
Mått: 40x60x45 mm
Funktioner: Steg, distans, kalori, alarm, klocka, stoppur, fm-radio
Omdöme: Känslan av billig plast dominerar i denna budgetmodell från Rusta. Ger ifrån sig ett högt klickljud vid varje stegisättning vilket gör den mindre användarvänlig än övriga modeller. Håller sig på en tillförlitlig nivå när vi manuellt mäter av stegen, men är känslig med att registrera mindre rörelser som inte är steg. Många funktioner i denna prisklass, men radion brusar en hel del. Det är lätt att läsa av stegen utan att behöva knäppa av den från höften då displayen läses av ovanifrån. Ett förhållandevis stort och klumpig alternativ vars främsta egenskap är det låga priset.
Cirkapris: 100 kronor