Sök


Därför blir trovärdighet allt viktigare i marknadsföring

2014-02-19

Trovärdighet och transparens blir allt viktigare i kommunikationen mellan producent och konsument. I och med möjligheten för människor att nå ut till större nätverk och dela information med varandra har trovärdighet blivit allt viktigare för konsumentens val och köpbeslut. Läs hela artikeln här.

I och med möjligheten för människor att nå ut till större nätverk och dela information med varandra har trovärdighet blivit allt viktigare för konsumentens val och köpbeslut. Mycket tyder på att företag har mycket att vinna på att vara mer transparenta i sin marknadsföring och därmed bli mer trovärdiga.

“Är du inte transparent och ärlig i din marknadsföring slår det tillbaka genom negativ publicitet.”  Fredrik Gahm, Affärsutvecklare på Dr. Oetker Sverige AB. 

Content_illustration
Bild: Marianne Sund/Smartson

Smartson tror på kraften i att engagera och ta människor på allvar. Istället för traditionell reklam brinner vi för sharevertising där nytänkande företag låter konsumenter uppleva deras produkter och dela sina genuina åsikter med varandra. Vår tes är att förtroende mellan producent och konsument blir allt viktigare och att trovärdigheten direkt påverkar efterfrågan. Smartsons uppdragsgivare är företag som förstår att ärlighet varar längst och att bra produkter förtjänar att upplevas.

Transparens är nyckeln 
I likhet med Fredrik Gahm tror vi att transparens är ett ledord i dagens marknadsföring och konsumenterna vill ha den sanna bilden. De vill veta både vad som är bra och vad som är mindre bra med en produkt. Vi tror att företag och varumärken har mycket att vinna i sin kommunikation med konsumenten genom att vara mer transparenta. Mycket tyder också på att transparens inte längre är ett val och det kommer hända vare sig man vill eller inte.

Den aktiva konsumenten
I och med utvecklingen av teknologi och medier har bilden av konsumenter förändrats. Från passiva mottagare av budskap formulerade av företag till aktiva konsumenter som själva söker information via internet eller genom familj och vänner (McKinsey 2011). Till skillnad från tidigare generationer har dagens konsumenter mängder med valmöjligheter endast en knapptryckning bort. Den snabba utvecklingen gör det möjligt för konsumenten att bygga och underhålla större nätverk och dela information med varandra. 

Konsumenter litar på varandra
Tilltron till vad andra konsumenter tycker, deras åsikter och rekommendationer spelar stor roll och är kanske till och med helt avgörande för vilka varumärken som man väljer. Enligt Nielsens 2012 var det 92 procent av konsumenter runt om i världen som sade sig ha ett högre förtroende för så kallad Earned Media som Word of Mouth och rekommendationer från vänner och familj än för traditionell reklam. Även recensioner på webben anses ha hög trovärdighet (Nielsen 2012). Därför tror vi på att involvera många människor, låta dem testa en produkt för att sedan dela sina upplevelser viralt och digitalt med syftet är att hjälpa andra konsumenter. Sharevertising är de ärliga historierna av konsumenter, tillgängliga för alla.

Intervju med Fredrik Gahm, Affärsutvecklare på Dr. Oetker Sverige AB
Läs intervjun med Fredrik Gahm på Dr. Oetker om hans tankar och erfarenheter av sharevertising. Fredrik Gahm på Dr. Oetker har samarbetat med Smartson sedan 2011 och har sedan dess låtit över 20 000 testpiloter utvärdera Dr. Oetkers produkter. Testpiloterna har bland annat testat Pizza Traditionale och Bistro Baguett. Det crowdscore som produkterna har givits av konsumenterna har Dr. Oetker använt i både tryckt och online marknadsföring.

Hur upplever du att förtroendet mellan producent och konsument påverkar marknadsföringen?
- Idag finns det en hel annan öppenhet gällande marknadsföring. Är du inte transparent och ärlig i din marknadsföring slår det tillbaka genom negativ publicitet. Våra produkter håller väldigt hög kvalitet och det gynnar oss att konsumenten pratar om Dr. Oetker via WoM (Word of Mouth). Den traditionella marknadsföringen påverkas i högsta grad av WoM. Det går inte längre att komma med påståenden som inte stämmer. Reklamen kommer mer att handla om att bygga image eller komma med fakta. För Dr. Oetker är det en fördel att marknadsföringen förändras då vi är väldigt produktnära i marknadsföringen.

Hur använder ni crowdscore - och vad genererar det för er? 
- Vi använder vårt crowdscore i många olika steg. Allt från våra stora undersökningar som påvisar att konsumenterna vill köpa kvalitet framför lågt pris till dialogen om kategoriutveckling, mellan säljare och inköpare, både centralt och lokalt. För vår del handlar det också mycket om att förändra attityder kring ett sortiment som historiskt har haft bristfällig kvalitet men där marknadsföringen sagt något helt annat. Vårt pizzasortiment med Ristorante och Tradizionale håller toppkvalitet och det kan vi nu på ett ärligt och transparent sätt berätta genom vårt crowdscore.

Ökade försäljningen efter ni började använda transparent WoM - och i så fall, hur mycket?
- Ja. Sedan Dr. Oetker kom till svenska marknaden för 10 år sedan har segmentet fryst pizza fördubblats. En riktig solskenshistoria gällande kategoriutveckling. Tittar vi mer på renodlade tidsbegränsade kampanjer ser vi försäljningsökningar på cirka 40 procent.


Dr. Oetker ökade sin marknadsandel under hösten 2012 från 9,0 procent till 12,2 procent. Konsumenternas rekommendation presenterades på kuponger, hyllkantlister, kundvagnsreklam och stortavlor.

Om Smartson
Smartson har sedan 2001 varit verksamt som testföretag och från början samlade man testresultat från hela världen samt lät redaktörer testa och utvärdera konsumentprodukter på uppdrag av tryckta medier. Idag verkar Smartson endast inom marknadsföring i sociala medier och Word-of-Mouth-marknadsföring under begreppet sharevertising, helt utan professionella testare. Nu låter vi istället vanliga människor tycka till och dela sina åsikter med andra konsumenter.  Under år 2013 lät Smartson konsumenter runt om i Norden testa över 119 000 produkter. Vi har nu över 200 000 prenumeranter på våra nyhetsbrev och närmare 90 000 följare totalt på Facebook i Norden.

Text: Pernille Bang, Susan Dymling och Elisabet Rosén /Smartson

 

Läs de andra delarna i Smartsons bloggserie om Content Marketing:
Del 1: Därför blir trovärdighet allt viktigare i marknadsföring
Del 2: Nå succé genom varumärkesengagemang
Del 3: Storytelling - kraften sitter i berättelsen